آسیب های اجتماعی را در اولویت قرار دهیم/دولت دفتر مسئولیت اجتماعی در محل ایجاد می کند


آسیب های اجتماعی را در اولویت قرار دهیم/دولت دفتر مسئولیت اجتماعی در محل ایجاد می کند

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با تاکید بر اولویت بندی آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: باید در موضوعاتی مانند طلاق اقدامات جدی صورت گیرد.


ایلنا سید عباس جوهری گفت: در مراسم انتصاب مرتضی همیت کار آرانی به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، بر اهمیت حوزه اجتماعی و فرهنگی و وظایف تعریف شده در این اداره کل تاکید کرد. ، گفت: در رابطه با تشکیل ستاد خدمات در شرایط فعلی، اهمیت حوزه اجتماعی بنا به دستور شهردار تهران بسیار بالاست و فرمانداران موظفند این ستاد را در شهرستان ها تشکیل دهند.


وی در ادامه گفت: نگاه به حوزه اجتماعی دقیق و برنامه ریزی علمی و مناسبی انجام شده است. شهرستان های استان تهران ظرفیت خوبی در این زمینه دارند و جلسه ستاد خدمات اجتماعی دوشنبه هر هفته برگزار می شود.


آسیب های اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد


جوهری با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در ساماندهی معتادان متجاهر استان تهران تاکید کردند: معضل معتادان متجاهر رو به پایان است، زیرا مجموعه معتادان به درستی هدف گذاری شده و از ظرفیت دستگاه های مختلف استفاده می شود. .


معاون سیاسی و اجتماعی شهردار تهران به اقدامات در حال انجام در حوزه ساماندهی کودک کار اشاره کرد و تاکید کرد: با در نظر گرفتن توانمندی های مختلف کودک کار، اولویت بندی آسیب های اجتماعی و انجام اقدامات چشمگیر است. مشکلاتی مثل طلاق


به گزارش روابط عمومی اداره کل استان تهران، جوهری سپس با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد خاطرنشان کرد: همانطور که استاندار استان تهران تاکید کرد، دبیرخانه مسئولیت اجتماعی در مدیریت تهران تشکیل شود. لذا از ظرفیت های اتحادیه ها، کارخانه ها، بانک ها و … برای پیشبرد اهداف استان استفاده می شود.


انتهای پیام/