آمریکا اختصاص داده شده به مشارکت بلندمدت همراه خود پاکستان است.


ایالات متحده متعهد به مشارکت بلندمدت با پاکستان است.

کاخ سفید به محدوده نخست وزیر جدید پاکستان پاسخ آرم داد.


به گزارش رویترز، کاخ سفید به محدوده نخست وزیر جدید پاکستان پاسخ آرم داد.


جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد کدام ممکن است آمریکا به مشارکت بلندمدت همراه خود پاکستان اختصاص داده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشارکت برای واشنگتن مهم است.


سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت: “ما برای همکاری دیرینه شخصی همراه خود پاکستان قطعا ارزش آن را دارد قائل هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها اسلام آباد دموکراتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرفه را برای مزیت آمریکا حیاتی می دانیم.”


وی خاطرنشان کرد: روابط واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام آباد خرس مدیریت مدیریت جدید این ملت شکسته نشده خواهد کشف شد.انتهای پیام/