آموزش حفاری در مناطق معدنی بالقوه


    آموزش حفاری در مناطق معدنی بالقوهرئیس هیئت مدیره ایمیدرو به برنامه توسعه اکتشاف اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ایمیدرو و سایر شرکت های بزرگ آموزش حفاری را هدایت می کنند.


وجیه الله جعفری در نشست کمیته راهبری اکتشاف ایمیدرو افزود: آموزش مهارت دکل های حفاری در مناطق معدنی مستعد باید یکی از راهکارهای اکتشاف باشد.


وی گفت: کمیته اکتشاف ایمیدرو باید شرکت ها را برای آماده سازی حفار تشویق کند. این مهم است.


رئیس هیئت مدیره ایمیدرو ادامه داد: این کمیته ضوابط و مقررات حاکم بر حوزه اکتشاف و حفاری را رعایت می کند و تا حصول نتیجه در سطح ملی این کار را انجام می دهد.


جعفری ایمیدرو با بیان اینکه به عنوان یک سازمان توسعه ای نقش حمایتی و نظارتی را در حوزه اکتشاف ایفا خواهد کرد، گفت: به دنبال راهکارهایی برای تسهیل در صنعت اکتشاف و حفاری هستیم.جعفری هشدار می دهد که در سال ۱۴۰۰ سرمایه گذاری اکتشاف سازمان حدود ۷۴ درصد افزایش یافته است. حفاری اکتشافی نیز در سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.


من باید بگویم؛ با به روز رسانی اطلاعات سایت اکتشاف ایمیدرو; بین سال های ۱۹۹۲ تا ۱۴۰۰، ارزش ذخایر اکتشافی به ۲۷.۸۰۹ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش ارزش مواد معدنی است.


این نشست با حضور حسام مقدمعلی معاون توسعه معدن و صنعت معدن، سمیه حلوصی مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی، احمد فتاحی مجلج مدیر اکتشاف ایمیدرو و نمایندگانی از شرکت های بزرگ معدنی برگزار شد.انتهای پیام/