آژانس به حافظه دوربین های نطنز ورود ندارداین مشاور ایرانی دلیل داد کدام ممکن است آژانس به داده ها حافظه دوربین های نصب شده در وسط ساخت سانتریفیوژ در نطنز ورود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است ایران اجرای آن را اجتناب کرده اند اوج نگیرد، داده ها مربوطه به آژانس حاضر نخواهد شد.

در پی تخلیه گزارش جدید مدیرکل آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی کسب اطلاعات در مورد راستی آزمایی اجرای برجام، «محمدرضا غیبی» رئیس تصویر دائم جمهوری اسلامی ایران در در سراسر جهان گروه ها در وین در ادعا ای ادعا کردند: تصمیم ۲۲۳۱ شورای ایمنی گروه ملل متحد کدام ممکن است اعضای این گروه را اجتناب کرده اند فینال تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این داده ها فنی جدید مرتبط همراه خود ورزش های هسته ای ایران مطلع می تدریجی. .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها رسانه ای به نقل اجتناب کرده اند آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی گزارش دادند کدام ممکن است این آژانس دوربین های نظارتی را در یکی اجتناب کرده اند قدرت ایران در نطنز نصب کرده است.

پس اجتناب کرده اند اظهارنظر جدیدترین آژانس بین‌المللی قدرت اتمی در خصوص اقدام جمهوری اسلامی ایران در سوئیچ از کیت می خواست برای مونتاژ اجزا سانتریفیوژ اجتناب کرده اند قدرت کرج به نطنز، این آژانس بین‌المللی اجتناب کرده اند نصب دوربین‌های نظارتی بی نظیر شخصی در نطنز خبر داد.

غبی ذکر شد: {در این} گزارش، چون آن است قبلا گزارش شده بود، ادعا شد کدام ممکن است ایران در ۱۳ فروردین به آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی اطلاع داده است کدام ممکن است تمامی ماشین های ساخت سانتریفیوژ در کرج را به نطنز منتقل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسان آژانس در شبیه به روز آنها را راستی آزمایی کردند. ” همه آنها غیر سرزنده هستند.

گیبه شکسته نشده داد: این آژانس در ۲۱ فروردین نصب دوربین های مدار بسته شخصی را در نطنز به نوک رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلمب این خودروها در شبیه به روز برداشته شد. در شبیه به روز ایران به آژانس اطلاع داد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این ماشین‌ها برای ساخت لوله‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیغه‌های گریز اجتناب کرده اند وسط استفاده می‌شود. ایران علاوه بر این در ۱۳ آوریل به آژانس اطلاع داد کدام ممکن است خودروهای فعلی در موقعیت یابی جدید در شبیه به روز سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی شدند.

رئیس هیئت ایرانی علاوه بر این ذکر شد: آژانس همچنان به داده ها حافظه دوربین های نصب شده ورود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است ایران به اپلیکیشن برجام بازنگردد، داده ها مربوطه در اختیار آژانس قرار نخواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار خواهد گرفت. انبار شده همراه خود ایران