آژانس بین‌المللی قدرت اتمی نقص امنیت نیروگاه فوکوشیما را رد کرد


آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقص ایمنی نیروگاه فوکوشیما را رد کرد

آژانس بین‌المللی قدرت اتمی ادعا کرد تمهیدات ژاپن برای تخلیه این سیستم‌ریزی شده آب تصفیه شده اجتناب کرده اند نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما، به همان اندازه حد زیادی مطابق همراه خود استانداردهای امنیت بین‌المللی مرتبط پیش می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون نقص امنیت {در این} نیروگاه دیده نشده است.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند رویترز، آژانس بین‌المللی قدرت اتمی ادعا کرد تمهیدات ژاپن برای تخلیه این سیستم‌ریزی شده آب تصفیه شده اجتناب کرده اند نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما، به همان اندازه حد زیادی مطابق همراه خود استانداردهای امنیت بین‌المللی مرتبط پیش می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون نقص امنیت {در این} نیروگاه دیده نشده است.


کارگروه آژانس بین‌المللی قدرت اتمی متشکل اجتناب کرده اند متخصصان بی طرفانه همراه خود داده ها فنی متنوع اجتناب کرده اند کشورهای مختلف در جاری بازرسی امنیت ساختار تخلیه این سیستم ریزی شده آب تصفیه شده نیروگاه هسته ای فوکوشیما برای افزایش شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب درک در سراسر جهان اجتناب کرده اند سوی چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی است کدام ممکن است اولویت هایی {در این} زمینه ابراز می دارند.


این کارگروه ادعا کرد کدام ممکن است  ژاپن به پیشرفت قابل توجهی در کنار هم قرار دادن‌سازی شخصی بازو یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگروه این نهاد ابراز رضایت کرده است کدام ممکن است اپراتور نیروگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت اقتصاد، خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت ژاپن گام‌های بعدی مناسبی را برای تخلیه آب ایجاد کرده‌اند.


 


 


انتهای پیام/