آیا مجله غذایی به افزایش عادات غذایی سالم کمک می کند؟ : نگهداری


من در این فکر بودم که مردم در مورد تهیه یک مجله غذایی و پیگیری آنچه شما در طول روز به طور کامل خنثی می کنید فکر می کنند. به طور کلی هیچ محاسبه کالری وجود ندارد ، اما در واقع فقط غذاها / میان وعده هایی را که هر روز می خورید ذکر کنید. شخصی که من می شناسم ادعا می کند با این کار وزن خود را کاهش داده است (و کنترل عادات بد غذایی خود را به دست آورده است) بنابراین من متعجب بودم که مردم در مورد آن چه می گویند.

Posted on

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *