آیا هیچ یک از شما تا به حال بهبود واقعی در بهره وری انرژی را از طریق تغییر رژیم غذایی تجربه کرده اید؟ : نگهداری


من رستوران هایی دارم که در آنها از شیوه زندگی سالم استفاده می کردم و سبک هایی که در آن به عنوان میان وعده غذا می خوردم. صادقانه بگویم ، من هیچ وقت هنگام خوردن غذای تمیز تغییر عمده انرژی را تجربه نکرده ام. بنابراین ، من کنجکاو بودم بدانم آیا کسی متوجه تفاوت قابل توجهی در سطح انرژی خود شده است و چه تغییراتی ایجاد کرده است؟

Posted on

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *