ابراز نگرانی وزیر کار ایتالیا نسبت به افزایش تنش‌های اجتماعی به دلیل گسترش فقر


ابراز نگرانی وزیر کار ایتالیا نسبت به افزایش تنش‌های اجتماعی به دلیل گسترش فقر

وزیر کار ایتالیا نسبت به احتمال افزایش تنش‌های اجتماعی به دلیل وخامت وضعیت عمومی کشور ابراز نگرانی کرد.


به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ «آندره آ اورلاندو»، وزیر کار ایتالیا نسبت به افزایش احتمالی تنش اجتماعی به دلیل وخامت کلی اوضاع و کاهش سطح زندگی مردم به شدت ابراز نگرانی کرد.


وی در مصاحبه با روزنامه کوریره دلا سرا افزود: «من نگران خطرهای ناشی از ناآرامی‌های اجتماعی هستم، زیرا ۱۲ درصد از کارگران فقیر هستند و تورم، شدید است، علاوه بر این سطح نارضایتی در میان جوانانی که در طول پاندمی آسیب دیده‌اند، رو به گسترش است».


وزیر کار ایتالیا گفت: «‌بیشترین میزان ابهام و عدم اطمینان خاطر مربوط به جنگ اوکراین و افزایش قابل توجه قیمت‌ها است که بر بازار کار تأثیر منفی می‌گذارد، اگرچه افزایش تعداد کارگران نشان می‌دهد که بحران ناشی از همه‌گیری متوقف شده است».


 


انتهای پیام/