اجرای تعهد مجلس مبنی بر اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی ناظر بر بیمه کارگران در مردادماه است.


اجرای تعهد مجلس مبنی بر اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی ناظر بر بیمه کارگران در مردادماه است.

رئیس اتحادیه کارگران ساختمانی گفت: بر اساس وعده کمیسیون اجتماعی و کارگروه، پیشنهاد اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به جلسه عمومی مرداد ماه آینده مجلس تقدیم می شود.


به گزارش خبرنگار ایلانا، اکبر شوکت (رئیس اتحادیه کارگران ساختمانی) وی درباره زمان بندی تغییرات ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: با توجه به کمیسیون اجتماعی و وعده گروه کارگری، لایحه قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به بحث عمومی گذاشته می شود. مجلس در ماه اوت


شوکت اضافه کرد: از کمیته رهبری مجلس می خواهیم که از آزار و اذیت کارفرمایان صنعت ساختمان که ده ها سال است حقوق کارگران صنعت ساختمان را زیر پا گذاشته اند، دست بردارد.


رئیس اتحادیه کارگران ساختمانی گفت: این شغل یکی از سخت ترین مشاغل دنیاست. در ایران ۵۰ درصد حوادث شغلی مربوط به یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی و ۵۰ درصد باقیمانده مربوط به ۲۰ میلیون کارگر دیگر است. اما بیمه این کارگران سخت است.


این فعال کارگری ادامه داد: کارفرمایان صنعت ساختمان از ثروتمندترین افراد جامعه هستند و کارگران ساختمانی از هیچکس طلب خیر نمی کنند بلکه به دنبال حقوق قانونی و اساسی خود هستند.


شوکت گفت: چرا همفکری کارفرمایان صنعت ساختمان باید این پروژه را اینقدر به تاخیر بیندازد؟ این ظلم علیه کارگران ساختمانی است و از نمایندگان مجلس می خواهم تا زمانی که تامین اجتماعی دیگر بهانه ای برای قطع بیمه کارگران ساختمانی نداشته باشد به این موضوع پایان دهند.


رئیس اتحادیه کارگران ساختمانی گفت: اکنون حدود ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه هستند در حالی که دو سال پیش تعداد آنها به یک میلیون نفر رسید. همچنین صدها هزار کارگر در انتظار بیمه هستند و به دلیل فوت آنها خانواده هایشان در این مدت تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند و متحمل انواع آسیب های اجتماعی می شوند.


انتهای پیام/