اخذ ۹ سهم مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده اجتناب کرده اند مقوا‌های بانکی کذب است


اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کارت‌های بانکی کذب است

گروه امور مالیاتی ملت در پاسخ به تخلیه شایعاتی در دنیای آنلاین ما مبنی بر اخذ ۹ سهم مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده اجتناب کرده اند تراکنش مقوا‌های بانکی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.


به گزارش ایلنا، {در این} اطلاعیه آمده است: طبق مقررات قوانین مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده، موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها مشمول مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل خاص شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر نیز کسی مشمول نیز مطابق فراخوان‌های به حرکت آمده در زمان کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور فاکتور، مکلف به کسر مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل مذکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر آن در نظر گرفته‌های تصمیم گیری شده هستند.


متعاقباً صنوبر بهای کالا اجتناب کرده اند طریق مقوا بانکی یا هر فرآیند تولید دیگری، تاثیری در مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل مذکور ندارد. بر این ایده، خبرهای چاپ شده شده در دنیای آنلاین ما مبنی بر اخذ ۹ سهم مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده اجتناب کرده اند صنوبر‌های {انجام شده} با مقوا بانکی اجتناب کرده اند ابتدای خرداد ماه سال جاری، خارج اجتناب کرده اند واقعیت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحت ندارد.


انتهای پیام/