ادعا مخلوط کردن یوونتوس مقابل ساسولو


اعلام ترکیب یوونتوس مقابل ساسولو

مخلوط کردن یوونتوس جهت دیدار مقابل ساسولو خاص شد.


به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته سی چهارم اجتناب کرده اند رقبا های سری آ ایتالیا اجتناب کرده اند ساعت ۲۳:۱۵ امشب خدمه های ساسولو را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوونتوس همراه خود هم مصاف می دهند.


مخلوط کردن یوونتوس برای این مسابقه را تبصره می کنید:


1


انتهای پیام/