ارائه پرکاربردترین و شفاف ترین خدمات بانک مرکزی در پنجره واحد الکترونیکی خدمات عمومی


ارائه پرکاربردترین و شفاف ترین خدمات بانک مرکزی در پنجره واحد الکترونیکی خدمات عمومی

چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی طی روزهای آتی از پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک بررسی و به مرحله نهایی خواهد رسید.


بر اساس گزارش ایلنا ارائه شده از سوی بانک مرکزی، معاون فناوری های نوین بانک تصریح کرد: طی چند روز آینده پرکاربردترین خدمات این بانک به پنجره خدمات دولت الکترونیک منتقل می شود. : خوشبختانه با همکاری نزدیک وزارت ارتباطات و معاونت مهندسی نرم افزار بانک مرکزی، در مراحل پایانی انتقال چهار سرویس پرکاربرد بانک مرکزی به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک هستیم. پس از انجام مراحل و اصلاحات و انجام اصلاحات نهایی طی روزهای آینده به بهره برداری می رسد و بانک مرکزی نیز به پنجره واحد خدمات الکترونیک کشور منتقل شده و متصل است.


دکتر محرمن این چهار خدمت را برمی شمارد: سرویس اول شامل ارجاع کلیه حساب های یک شخص در تمامی بانک های کشور و سرویس دوم شامل ارجاع چک های برگشتی اصلاح نشده است.

وی افزود: سومین سرویس نمایش حساب مسدود شده چک باندر در شبکه بانکی است. بنابراین اگر حساب شهروندی به دلیل چک برگشتی بسته شود، این موارد نیز نمایش داده می شود، وی می تواند حساب های بسته شده را مشاهده کند و چهارمین سرویس پرکاربرد شامل لیست خدمات دریافتی فرد از شبکه بانکی است.


انتهای پیام/