اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را تحمل فشار قرار دادند تا بر بالا هماهنگی هماهنگی کنند / هیچ خوب اجتناب کرده اند طرفین به آنچه می خواهند نمی رسند / “سازش” جوهره هماهنگی است


اروپا و چین روسیه و آمریکا را تحت فشار قرار دادند تا بر سر توافق توافق کنند / هیچ یک از طرفین به آنچه می خواهند نمی رسند /

خوب درک دانشکده مینه سوتا در آمریکا تاکید کرد کدام ممکن است بایدن نمی شود تسلیم درخواست شده است های تهران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ایران امتیاز بدهد.


ویلیام بیمن درک علوم سیاسی دانشکده مینه سوتا در آمریکا به خبرنگار ایلنا اظهار داشت: ۲ هدف برای برداشتن مذاکرات برجامی موجود است. مقامات بایدن مورد حمله جمهوری خواهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها اجتناب کرده اند انجام هر کاری کدام ممکن است آرم دهنده امتیاز دادن به ایران باشد می ترسند. این بدان معناست کدام ممکن است آنها به سمت هیچ درخواست شده است ای اجتناب کرده اند ایران شبیه بردن سپاه اجتناب کرده اند لیست سیاه تسلیم نخواهند شد.


این درک دانشکده افزود: هدف دوم روسیه است کدام ممکن است اصرار دارد در صورت تمدید برجام محدودیتی برای پیشنهادات مالی روسیه با ایران وجود نخواهد داشت. این ضرر ساز است از آمریکا روسیه را {به دلیل} مبارزه در اوکراین تحریم می تنبل. روسیه یکی اجتناب کرده اند امضاکنندگان برجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این تضمین فشار می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت موافقت آمریکا، به نظر می رسد مانند است بایدن امتیازاتی را به روسیه بدهد کدام ممکن است برای افراد آمریکا غیرقابل قبول است.


آمریکا حاضر به ترک به سمت درخواست شده است های ایران نیست


بیمان اظهار داشت: «هدف این وقفه به هر ۲ طرف برمی گردد. آمریکا نمی‌خواهد تسلیم درخواست شده است‌های ایران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اقدامی با بیرون امتیاز اجتناب کرده اند سوی ایران (کدام ممکن است ایران تمایلی به دادن آن ندارد) مردد است.


در مذاکرات در سراسر جهان، اختلافات بیشتر اوقات در فینال دوم رفع تبدیل می شود.


وی دانستن درباره احتمال احیای برجام نیز اظهار داشت: همچنان امیدوارم بتوان برجام را احیا کرد. همه طرف ها به اجرای موفقیت آمیز هماهنگی فوق العاده نزدیک بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است معتقدم کدام ممکن است باقی مانده است این امکان موجود است. {در این} مذاکرات در سراسر جهان، اختلافات بیشتر اوقات در فینال دوم رفع تبدیل می شود.


مذاکره کنندگان روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را تحمل فشار قرار می دهند تا با توافقی موافقت کنند


درک دانشکده به مذاکره کنندگان اظهار داشت: «به ورودی حرکت کنید. جسورتر باشید، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را به حداقل یک هماهنگی سوق دهید. تولید دیگری کشورهای اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین {در این} مذاکرات فوق العاده ضعیف بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا حتی در مذاکرات بی نظیر حضور ندارد، متعاقباً مدیریت فوق العاده مقاوم تری اجتناب کرده اند سوی اتحادیه اروپا ها (را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین) مورد نیاز است.


هیچکس به آنچه تمایل دارد نمی رسد/ مصالحه جوهره هماهنگی است


وی در شکسته نشده به مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر آن مبارزه بر مذاکرات برجامی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: چون آن است در بالا گفتم روسیه اصرار دارد کدام ممکن است هیچ محدودیتی در خرید و فروش حال شخصی با ایران وجود نداشته باشد کدام ممکن است ممکن است یکی اجتناب کرده اند توضیحات آن باشد. برای افتادگی. “در جاری مذاکره باشید. هماهنگی باقی مانده است امکان پذیر است. با این حال همه طرف ها باید واقعاً بخواهند به نتیجه برسند، به این تکنیک کدام ممکن است {هیچ کس} به آنچه تمایل دارد نمی رسد. مصالحه جوهره هماهنگی است.


انتهای پیام/