از دانشگاه تئوری سازی را متوقف کنید!!


از دانشگاه تئوری سازی را متوقف کنید!!

نهادهای مدنی در صورتی می توانند به عنوان واسطه های اجتماعی عمل کنند که ماهیت علمی، منبع دانش و مرکز داشته باشند.


به گزارش ایلنا، علی ربیعی نوشت:


در «جشن بیست سالگی علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران» شرکت کردم. افزایش مشارکت اجتماعی منجر به اثربخشی بیشتر فعالیت‌های فردی در جامعه می‌شود و من همیشه بر این باور بوده‌ام که سازمان‌های جامعه مدنی نقش مهمی در افزایش آگاهی، انتشار اطلاعات و از منظر علمی دارند.


بنابراین، نهادهای جامعه مدنی نه تنها به نیازهای علمی، بلکه به نیازهای فرهنگی-اجتماعی نیز پاسخ می دهند. به طور کلی، نهادهای مدنی می توانند به عنوان واسطه های اجتماعی نیز عمل کنند، به ویژه اگر سازمان های مدنی ماهیت علمی داشته باشند و منبع دانش و مرکز داشته باشند.


اگرچه زندگی اجتماعی در نهادهای علمی فشرده و پویا است، اما در محیط علمی رسمی رویکردی محدود و تنگ نظرانه وجود دارد. متأسفانه روند جذب، ارتقاء، صلاحیت عمومی و جذب معلمان دانشگاه ها در حال انجام است و اگر به همین منوال پیش برود، از دانشگاه ها به ویژه در علوم انسانی چیز تازه و موثری نخواهیم شنید. در صورت ادامه این روند، پیش بینی می شود در آینده نزدیک رشته تئوری از دانشگاه ها محو شود. با این حال، انجمن های علمی می توانند رسالت حفظ سطح معینی از نظریه علمی و حمایت را بر عهده بگیرند.


در این مراسم به چند نکته اشاره کردم.


چرا نمی توانیم به آن دست پیدا کنیم زیرا مفهومی روشن، حساس و کاملاً پیشرفته داریم؟ بر اساس شعور اجتماعی، امام خمینی (ره) مردی بود که خالصانه نظرات خود را بیان می کرد. فقرزدایی و زندگی همگام با عزت مردم و خواست مردم، مشارکت سیاسی و اجتماعی را طلب کرده است.


انقلابیون و پدران مشروطه ما نیز انسان های صادقی بودند. اما اکنون این سوال پیش می آید که چرا وضعیت ما این گونه است؟


بی شک یکی از دلایل وضعیت کنونی عدم آگاهی از شناخت جهان و باطن است. در سیاست گذاری، سیاست گذاری و توانمندسازی بر اساس دانش دستگاه ها و ساختارها خوب عمل نکرده ایم. یکی از دلایل این امر رد همزمان محافل مدنی و سیاسی بود.


قدرت نمی خواهد از روشنفکر استفاده کند، روشنفکر نمی خواهد با قدرت کار کند. برخی اتفاقات منجر به ایجاد سازمان های ناکارآمد و فاقد دانش لازم شده و به دلیل مشکلات سیستم جذب و جایگزینی روش های غیرعلمی جذب نتوانسته ایم به اهداف خود برسیم.


در عین حال، کارکردهای چند وجهی جامعه علمی، به ویژه در زمینه بشردوستانه، به بهبود روند کمک می کند.


به نظر من جامعه علمی باید حداقل سه نقش داشته باشد.


۱. تولید علم و دانش: برای دفن جهل در زیر آوار نوشته شده است.


۲. گفتگوی اجتماعی: انجمن ها به گفتگوی اجتماعی کمک می کنند تا ایده ها را متحد کند، فروتنی و ایده های شفابخش ایجاد کند.


۳. رسانه های اجتماعی: بدون رسانه های اجتماعی، مردم به اندازه کافی ثبات نخواهند داشت. نقش واسطه های اجتماعی در جامعه ما به دلایل مختلف کاهش یافته است. واسطه ها رابط بین ساخت قدرت و مردم و جامعه هستند.


در شرایط کنونی نقش میانجی به قدرت‌سازی بهتر و برآورده کردن و بهینه‌سازی خواسته‌های مردم کمک می‌کند.


انتهای پیام/