استعفای ممکن است باطل است/ دیگری سوئیچ آب هستیم با این حال دیگری ساختار هایی نیستیم کدام ممکن است حق آبه استان را کاهش نمی دهد.


استعفای من باطل است/ مخالف انتقال آب هستیم اما مخالف طرح هایی نیستیم که حق آبه استان را کاهش نمی دهد.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه دیگری ساختار های سوئیچ آب هستیم، اظهار داشت: ما عالی ملت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ساختار های سوئیچ آب کدام ممکن است حق آبه استان را کم نمی شود دیگری نیستیم.


به گزارش خبرنگار ایلنا اجتناب کرده اند خوزستان، صادق خلیلیان شامگاه چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: استان خوزستان در بین استان های ملت جایگاه عالی ای را به شخصی اختصاص داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ سهم اجتناب کرده اند دارایی ها بودجه ملت را به شخصی اختصاص داده است. اجتناب کرده اند این استان تهیه تبدیل می شود. با این حال نرخ بیکاری آن اجتناب کرده اند معمول کشوری بعدی است. مشکلات زیرساختی متعددی در خوزستان موجود است کدام ممکن است باید به طور ملموس به آنها معامله با شود.


وی در خصوص ساختار آبرسانی غدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث آب شرب استان خاطرنشان کرد: برای ضمانت اجتناب کرده اند استاندارد آب استان ۲ برابر تبدیل می شود از شوری آب به نصف می رسد.


خلیلیان با ردیابی به اینکه تصویب اولین بازدید رئیس جمهور را در قالب عالی این سیستم ۲ ساله تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب کرده بودیم، تصریح کرد: با تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ این ساختار سودآور به بدست آمده ۳۶ میلیارد تومان اجتناب کرده اند هیئت وزیران شدیم. تصویب بازدید رئیس جمهور به خوزستان.


وی شکسته نشده داد: ۲۰ میلیارد تومان برای رشد در خوزستان، ۳۵۰۰ میلیارد تومان رهن برای حمایت اجتناب کرده اند ساخت و سه.۵ میلیارد تومان برای عروسی کودکان داریم.


استاندار خوزستان با یادآوری مشکلات ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت نیشکر هفت تپه خاطرنشان کرد: در سال های فعلی این بنگاه تجاری مشکلات زیادی داشته کدام ممکن است سرانجام بخش شخصی را رد صلاحیت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبه با رئیس جمهور {در این} خصوص در مونتاژ با اول. معاون دادستان کل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وزرای مربوطه پیشنهاداتی را برای تعمیر مشکلات این بخش حاضر کردند کدام ممکن است سرانجام با واگذاری این بنگاه به کشت نیشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع جانبی در مسیر درست حرکت کنید مناسب قرار گرفت.


وی با خاص اینکه بلافاصله پس اجتناب کرده اند زلزله اندیکا در جهان حضور یافتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه رسانه ها را به این جهان جلب کردیم، اظهار داشت: در جاری دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۰ واحد مسکونی در جاری مونتاژ است. بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ واحد مسکونی نیز با رهن اضافی کمیته کاهش در جاری نوسازی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی اندیکا تا بالا خرداد به بالا می رسد.


استاندار خوزستان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات سطحی خوزستان را جامعه آب های سطحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۰ کار دوباره کار کردن جامعه فاضلاب تحریک کردن شد کدام ممکن است طی ۲ سال پایان دادن تبدیل می شود با این حال در تعهد اضطراری با کمک آبفای خوزستان تدابیری در خصوص بارندگی های پاییزی به خاطر داشته باشید این ساختار کدام ممکن است ۸۰ سهم آن {مطابق با} ساختار بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی جامعه های زهکشی آب های سطحی انجام تبدیل می شود.


وی افزود: در چارچوب تعهد توسط دست اجرا دوباره کار کردن جامعه فاضلاب، طی ۲ تا سه ماه بلند مدت ۲۴ درگاه فاضلاب به رودخانه کارون مسدود تبدیل می شود.


وی با خاص اینکه برخی اقدامات در خوزستان خواستن به رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان کلان ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها با مدیریت دقیق قابل رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجراست، خاطرنشان کرد: در سال قبلی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱ روستا آبرسانی شدند.


خلیلیان شکسته نشده داد: زیرساخت های استان {به دلیل} مراقبت نشده های سال های فعلی شکسته است، با این حال قابل رفع است، رشد خوزستان اجتناب کرده اند رشد ملت جدایی ناپذیر است. با وسط ملت


وی در خصوص شنیده ها استعفای شخصی اظهار داشت: استعفای ممکن است صحت ندارد. ممکن است برای نمایندگی در مونتاژ ای به تهران بازدید کردم کدام ممکن است وقتی دکتر تجزیه و تحلیل داد به ویروس کرونا مبتلا شده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرنطینه شدم، شایعاتی مبنی بر عصبانیت ممکن است به وجود به اینجا رسید.


خلیلیان کسب اطلاعات در مورد اصلاح فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران جهان دلیل داد: در جاری حاضر ۱۷ فرماندار اصلاح کرده اند، ۲ تا ۳ فرماندار تولید دیگری اصلاح می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۴ فرماندار نیز نیازی به اصلاح ندارند. با این حال با توجه به مدیران استانی خواستن به همکاری وزارتخانه های ذیربط داریم کدام ممکن است متأسفانه این تنظیمات به کندی در مرحله وزارتخانه ها انجام تبدیل می شود. تعدادی از ماه پیش پیشنهادهای شخصی را {برای تغییر} رئیس در نهاد ریاست جمهوری مطرح کردیم.


استاندار خوزستان با ردیابی به مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط نشین استان اظهار داشت: استان خوزستان محروم نیست با این حال زیرساخت هایی دارد کدام ممکن است باید اصلاح شود.


وی افزود: نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات باید وظیفه های اجتماعی شخصی را به خوبی انجام دهند. استفاده اجتناب کرده اند نیروهای محلی یکی اجتناب کرده اند الزاماتی است کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قرار گیرد. قرار بر این شده کدام ممکن است نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی های عظیم حساب شخصی را به استان واریز کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات این نمایندگی های عظیم به استان واریز شود تا بتوانیم اجتناب کرده اند این قابلیت ها برای رشد استان استفاده کنیم.


خلیلیان علاوه بر این خاطرنشان کرد: حدود ۵۰۰ بنگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه تجاری نیمه پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل در استان موجود است کدام ممکن است باید برای پرانرژی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات این مدل ها تدابیری اندیشیده شود. این مختصر ترین مسیر برای تحمیل اشتغال در استان است. تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا بحث اشتغال در استان را تحمل تاثیر قرار داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کاهش تاثیر این امتیازات شاهد افزایش بحث ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی در استان خواهیم بود.


وی با تاکید بر اینکه نباید اجتناب کرده اند واژه فشار آبی در استان استفاده کنیم، اظهار داشت: مشکلاتی داریم کدام ممکن است {به دلیل} تنظیمات اقلیمی کمتر به آن است پرداخته تبدیل می شود. یکی اجتناب کرده اند اقدامات سال قبلی برای تعمیر ضرر خشکسالی اصلاح الگوی کشت بود. {در این} راستا خوشبختانه با اصلاح ساختار کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک تشکل های کشاورزی بر سوالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی کدام ممکن است بالقوه است در پاییز پیش بیاید فائق آمده ایم. در شرایط حال تا حد زیادی مشکلات آبی استان در جهان کرخه است چرا کدام ممکن است در استان های ایلام، کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان بارندگی خوبی نداشتیم. در شرایط حال می توان مربوط به پاییز ۱۴۰۰ مرحله کرهه را مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اصلاح الگوی کشت وضعیت را مدیریت کرد. در جاری انجام اقداماتی برای رفع این ضرر با مدیریت هستیم.


وی شکسته نشده داد: در فصل پاییز گندم در خوزستان به خوبی کشت می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر کشاورزان نیز گندم کشت می کردند. {در این} راستا افزایش قیمت گندم به معیشت کشاورزان {کمک می کند}. پیش سوراخ بینی می کنیم ۱.۲ میلیون تن کسب تضمینی گندم داشته باشیم.


استاندار خوزستان با ردیابی به اینکه وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت انرژی کشت برنج در خوزستان را ممنوع کرده اند، اظهار داشت: باید این موضوع را رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم مشکلاتی کدام ممکن است در بحث ذخیره سدها موجود است. استان، ما سعی خواهیم کرد با آن جدا بیاییم بگذار این تابستان مناسب باشد.انتهای پیام/