اضافه شدن امتیاز «ازدواج» برای زنانی که در آزمون میانجی گری کار آموزشی شرکت کردند


امتیاز اضافه شده" وضعیت تأهل" برای بانوانی که در آزمون ورودی کار آموزشی شرکت کرده اند

سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام ظرفیت ۱۴۰۰ نفری (ویژه متقاضیان وزارت آموزش و پرورش) نهمین آزمون فراگیر قوه مجریه، نسبت به جذب و استخدام اقدام های دیگری انجام دهد.


به گزارش ایلنا، در متن بیانیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: پس از اعلام ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ و اعلام نتایج اولیه نهمین آزمون فراگیر مشترک دستگاه های اجرایی کشور (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰). آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ۱۴۰۱) به موجب نامه شماره ۲۳۲۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ مقرر گردیده است که مراجع اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده تشکیل شده است. مصوب ۲۶/۱۲/۹۹ مجلس شورای اسلامی، جمعیت جوانان (سایر امتیازات قانونی مندرج در بند ۳ بند ج) دفترچه ثبت احوال (نرخ زاد و ولد ۲.۵ یا کمتر فقط در شهرستان ها اعطا می شود) کلیه اسامی متاهل زن و مرد در ازدواج به نامزدها داده می شود.


بنابراین در صورتی که داوطلبان واجد شرایط (زنان) در بین داوطلبان ضربدر توانایی بررسی مدارک درخواستی و شرکت در مصاحبه استخدامی باشند، وزارت آموزش و پرورش باید نتایج آگهی را بررسی کند. تنظیم سند و مرجع مراحل فوق بر اساس مندرجات بیانیه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ سازمان سنجش انجام شود.


انتهای پیام/