اطلاعات دستورالعمل اجرای “بیمارستان پرستاری، آموزش و نظارت بیمار”


وی افزود: یکی از چالش های پیش روی نظام سلامت جهانی افزایش بار بیماری های سالمندی، مزمن، غیرواگیر و صعب العلاج به دلیل افزایش امید به زندگی، تغییر سبک زندگی و قرار گرفتن در معرض عوامل خطر فراوان است. مدیریت موثر این بیماری ها با در نظر گرفتن پیامدهای این بیماری ها، پیامدها و چالش های آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت یکی از مهم ترین راهکارها برای رسیدگی به این مسائل را آموزش و پایش بیماران و خانواده هایشان دانست و خاطرنشان کرد: مهم ترین موضوع پس از ترخیص، عدم درمان است. , دانش بهداشتی در زیر، اختلالات سیستم کنترل پس از ترخیص از بیمارستان، توسط کادر پزشکی مربوط به بیمار نیست و به دلیل پیشرفته بودن بیماری است.

عبادی بر لزوم آموزش بیماران و ایجاد مکانیزم پیگیری پس از ترخیص تاکید کرد و افزود: بیمارستان های پرستاری برای آموزش و پیگیری بیماران بر اساس درک این نیاز و تحلیل مدارک سطح بالا در حال ایجاد هستند. با توجه به برنامه های ارتقای سلامت و پرستاری، دستورالعمل این بیمارستان ها بر نقش کلیدی مراقبین سلامت در برنامه ریزی، اولویت بندی و اجرای آموزش به بیمار تاکید دارد. برنامه های انطباق

معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: پایش سه بیمار صعب العلاج تحت طرح پایلوت «پیگیر پرستار» پیامدهای مثبتی از جمله افزایش رضایت بیمار و خانواده، جلوگیری از مراجعه غیرضروری به اورژانس و ارائه خدمات درمانی دارد. مراقبت. کاهش پذیرش مجدد بی‌برنامه: برنامه پرستار پیگیری که در دستورالعمل‌های اجرایی قبلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب معرفی شد، با آموزش بیمار و دستورالعمل‌های اجرایی کلینیک‌های پرستاری ادغام شد. خدمات مراقبتی شامل افراد مبتلا به بیماری های مزمن / صعب العلاج، بیماران بستری مبتلا به CHF، CVA، COPD، دیابت، سرطان و قطع عضو است و سایرین فقط می توانند مستقیماً برای آموزش به بیمارستان مراجعه کنند.

به گزارش سایت وزارت بهداشت، در سال ۱۳۹۶ تعدادی کلینیک پرستاری برای آموزش بیماران از معاونت درمان گرفته تا معاونت پرستاری به همراه نمایندگان آموزش به بیمار تاسیس شد و کلینیک های پرستاری با نام های مختلف در سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. مراکز بهداشتی و درمانی به منظور هماهنگی، سازماندهی و یکپارچه سازی ساختار و فرآیندهای فعلی این بیمارستان ها و ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان، دستورالعمل هایی برای آموزش بیمار و نظارت بر بیمارستان ها با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور تهیه و منتشر شده است. علوم پایه.