اظهارات گروسی در مورد لزوم دسترسی بیشتر به تاسیسات هسته ای ایران


اظهارات گروسی در مورد لزوم دسترسی بیشتر به تاسیسات هسته ای ایران

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که دسترسی بیشتر به تاسیسات هسته ای ایران مورد نیاز است.


به گزارش ایلنا، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: نیاز به دسترسی بیشتر به تاسیسات هسته ای ایران وجود دارد.


وی در کنفرانسی در مورد عدم اشاعه هسته‌ای با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت: ما نیاز به دسترسی به عمق و وسعت این برنامه هسته‌ای حلال داریم. تنها در این صورت آژانس می تواند تضمین های لازم و معتبر را مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران ارائه دهد.


انتهای پیام/