افتتاحیه اولین فاصله آموزشی آموزش ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاک چین


افتتاحیه اولین دوره آموزشی آکادمیک ارزهای دیجیتال و بلاک چین


اولین فاصله آموزشی آموزش ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاک چین با همکاری دانشکده پیام آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه بلاک چین ایرانیان همزمان با میلاد مسعود امام حسن مجتبی (ع) ایجاد شد.


به گزارش خبرنگار مالی ایلنا، {در این} مراسم یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره بنیاد اطلاعات زنجیره بلوک سبحان، رئیس وسط آموزش های تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر مدت دانشکده پیام آفتاب، رئیس خانه بلاک چین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره بنیاد اطلاعات زنجیره بلوک سبحان حضور داشتند. کمیسیون فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاک چین گروه نظام صنفی کامپیوتر ای … حضور دارند.انتهای پیام/