افزایش ۵۰ درصدی صادرات ایران به آفریقا


وی در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش به دلیل تورم ارزی است یا افزایش واقعی تجارت تلقی می شود، گفت: موضوع تورم در مقایسه آمارهای سالانه نیز مطرح است اما قابل ذکر است. در این شش ماه ارزش صادرات ما ۵۰ است. سهم و حجم آن بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت که نشان دهنده رشد تجارت ایران با آفریقا است.

مدیرعامل سازمان توسعه تجارت آفریقا در خصوص نقش دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم در این رشد گفت: قطعا دیپلماسی اقتصادی اولین گام در رشد تجارت بین کشورهاست. حتی در دولت سیزدهم هم برنامه ای برای تنوع بخشی به بازار صادراتی وجود داشت اما قبلا برنامه مشخصی برای بازار آفریقا نداشتیم.

کناز زاده با اشاره به فعال شدن کمیسیون های مشترک ایران و سایر کشورها خاطرنشان کرد: برخی از این کمیسیون ها ده سال است که غیرفعال بوده اند، اما فعال شدن این کمیسیون ها در دوره جدید برای برقراری روابط تجاری حائز اهمیت است.

وی با اشاره به نقش مشاوران تجاری و اقتصادی در این رشد خاطرنشان کرد: در دولت های گذشته در هیچ کشور آفریقایی مشاور نداشتیم، اکنون دو مشاور برای کار در آفریقا انتخاب شده اند و به زودی تعداد آنها افزایش می یابد. .

مدیرعامل سازمان توسعه تجارت آفریقا همچنین درباره ایجاد مراکز تجاری گفت: در این برنامه بخش خصوصی به عنوان سفیران اقتصاد ایران در سایر کشورها عمل می کند و در نظر داریم تا پایان سال جاری ۱۰ مورد داشته باشیم. این مراکز .

کناز زاده با بیان اینکه در شش ماه گذشته بیش از ۱۰۰ نماینده بازرگانی از کشورهای آفریقایی به ایران سفر کرده اند، یادآور شد: تجارت آزاد می تواند باعث رونق و افزایش تجارت ما با سایر کشورها شود، اما متاسفانه تجارت آزاد با کشور ما وجود ندارد. تونس قراردادهای تجاری ترجیحی با کشورهای آفریقایی و فقط با ایران دارد. البته موضوع تجارت آزاد در برنامه ما گنجانده شده است.