امیدواریم برنامه هفتم عمرانی واقع بینانه و موثرتر باشد


امیدواریم برنامه هفتم عمرانی واقع بینانه و موثرتر باشد

رئیس شورای بودجه در ارتباط با انتشار گزارش اجرای برنامه ششم توسعه گفت: امیدواریم برنامه هفتم توسعه در راستای توسعه کشور واقع بینانه و دقیق تر باشد.


به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش در توییتی نوشت:


دیوان محاسبات امیدوار است انتشار گزارش ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه و ارائه پیشنهادهای ساختاری برای تدوین برنامه هفتم توسعه منجر به تدوین و تصویب برنامه پیشرفت واقعی تر و موثرتر شود.انتهای پیام/