امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامد کرزی تلفنی اظهار داشت‌وگو کردند


امیرعبداللهیان و حامد کرزی تلفنی گفت‌وگو کردند

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان در اظهار داشت‌‌وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه اجتناب کرده اند همکاری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌های کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی ایران به افراد افغانستان برای رفتن اجتناب کرده اند مشکلات کنونی شناخت کرد.


به گزارش ایلنا، حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان عصر همین الان در تصمیم تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه عید سعید فطر را به ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی تبریک اظهار داشت.


{در این} تصمیم تلفنی، کرزی با ردیابی به حوادث تروریستی جدیدترین در افغانستان ضمن به حکم دادن تروریسم کور کدام ممکن است افراد بی‌گناه را هدف قرار داده، بلند مدت افغانستان را در همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی تمام اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار مختلف افراد افغانستان با یکدیگر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همکاری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت‌های کشورهای همسایه افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی ایران با افراد افغانستان جهت رفتن اجتناب کرده اند مشکلات کنونی تشکر کرد.


{در این} تصمیم تلفنی، امیرعبداللهیان ضمن تبریک متقابل عید سعید فطر به حامد کرزی، مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام افراد افغانستان، اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال خواهان سربلندی، رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت افراد افغانستان شد. 


{در این} تصمیم تلفنی، وزیر امور خارجه اظهار امیدواری کرد با تسریع در توسعه تشکیل مقامات اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی با تروریسم، زمینه‌های همکاری افغانستان با همسایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری کشورهای قلمرو توسعه یابد.


انتهای پیام/