امیر عبداللهیان با سفرای جمهوری اسلامی ایران در موریتانی، آلمان، سنگال و ماداگاسکار دیدار و گفتگو کرد.


امیر عبداللهیان با سفرای جمهوری اسلامی ایران در موریتانی، آلمان، سنگال و ماداگاسکار دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه روز پنجشنبه با سفرای جمهوری اسلامی ایران در موریتانی، آلمان، سنگال و ماداگاسکار دیدار و گفتگو کرد.


به گزارش ایلنا، امیرعلی امام جمعه شهیدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در موریتانی در دیدار با حسین امیرعبداللهیان گزارشی از گستره کاری این ماموریت و اقدامات انجام شده در حوزه توسعه و گسترش سیاسی ارائه کرد. روابط اقتصادی و تجاری دو کشور است.


وزیر امور خارجه همچنین در این دیدار توصیه ها و رهنمودهایی را در خصوص توسعه روابط ایران و موریتانی ارائه کرد.


محمود فرازنده سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان نیز در این مراسم به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت های این هیئت و آخرین وضعیت روابط دو کشور در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پرداخت.


امیر عبدالهیان در این دیدار با ارائه توصیه ها و راهنمایی هایی در زمینه روابط دو کشور، تاکید کرد که در نظر دارد به ایرانیان مقیم بیشتر توجه کند و با هموطنان خود ارتباط بیشتری داشته باشد.


همچنین محمدرضا دهشهیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال در دیدار با وزیر امور خارجه به ارائه توضیحاتی در خصوص حوزه فعالیت های خود، اقداماتی که در راستای توسعه و گسترش همکاری های سیاسی و سیاسی انجام می دهد، پرداخت. روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی دو کشور است.


در این دیدار امیر عبداللهیان نیز دیدگاه ها و رهنمودهای لازم را در خصوص گسترش روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سنگال ارائه کرد.


حسنعلی بخشی، کاردار جمهوری اسلامی ایران در ماداگاسکار نیز در جریان وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران با ماداگاسکار، موریس، سیشل و کومور به وزیر امور خارجه قرار گرفت. .


امیر عبداللهیان در این دیدار همچنین رویکرد دولت برای تقویت روابط با قاره آفریقا در بسیاری از زمینه ها را مورد تاکید قرار داد و بر موضع وزارت امور خارجه برای تقویت روابط دو کشور تاکید کرد.


انتهای پیام/