انفجار در کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید لووف


انفجار در کیف و لووف

رسانه های بومی اجتناب کرده اند بروز انفجار در شهرهای کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید لووف اوکراین خبر دادند.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند رویترز، رسانه های بومی گزارش دادند کدام ممکن است بامداد روز شنبه صدای انفجار در کیف، پایتخت اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر لووف در غرب اوکراین شنیده شد.


صبح در امروز، حمله ها اثیری در تا حد زیادی مناطق اوکراین شنیده شد.


این انفجارها به طور مناسب تایید نشده است.


رویترز نتوانست فورا این خبر را تایید تدریجی.انتهای پیام/