انواع نوسانات باید برداشته شود / ما جایگزین افزایش انواع نیستیم


دامنه نوسانات باید برداشته شود / ما مخالف افزایش دامنه نیستیم

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای برتر بورس اظهار داشت: باید انواع نوسانات قابل مقایسه با بورس های جهانی بردن شود.


محسن علیزاده در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا دانستن درباره انتخاب گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار برای افزایش عالی درصدی انواع نوسانات، اظهار داشت: نوسانات شدیدی نمی بینم.


وی شکسته نشده داد: اگر در ۲ سال قبلی {به دلیل} افت از حداکثر بازار سرمایه امتحان شده می‌کردیم انواع نوسانات را اجتناب کرده اند بین ببریم، می‌توانیم بازار را ترمیم کنیم، با این حال اگر این موضوع به همان اندازه روزی کدام ممکن است همه شرایط فراهم شود به تعویق بیفتد. ، به هیچ وجه کار نخواهد کرد.”


معاون ناظر مجلس در شورای برتر بورس اظهار داشت: گروه بورس باید انواع نوسانات را بردن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای برتر بورس قطعا اجتناب کرده اند این انتخاب حمایت خواهد کرد.


علیزاده همراه خود خاص اینکه این انتخاب گروه بورس یکی اجتناب کرده اند اختیارات مشروع هیات مدیره این گروه است، تاکید کرد: جایگزین افزایش انواع نوسانات نیستیم. به نظر می رسد مانند است پس اجتناب کرده اند انتخاب وزارت صمت برای ایجاد مسائل صادراتی محصولات معدنی کدام ممکن است باعث افت از حداکثر بازار پایتخت شد، این انتخاب بالقوه {است تا} حدودی وضعیت صف های کالا را افزایش بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را خرس تاثیر قرار دهد.


انتهای پیام/