اوکراین جایگزین ضرب الاجل تصمیم گیری شده توسط روسیه است


اوکراین مخالف ضرب الاجل تعیین شده توسط روسیه است

نخست وزیر اوکراین ذکر شد کدام ممکن است نیروهای باقی مانده اوکراینی در بندر جنوبی ماریوپل می جنگند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان به سمت تقاضا روسیه برای تسلیم از دوام می کنند.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند یورونیوز، «دنیس اشمایکل» نخست وزیر اوکراین ذکر شد: نیروهای باقی مانده اوکراینی در بندر جنوبی ماریوپول در جاری نبرد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان به از دوام به سمت تقاضای تسلیم روسیه شکسته نشده می دهند.


پیشتر روسیه به سربازان اوکراینی در ماریوپول اولتیماتوم داده بود کدام ممکن است تا بعدازظهر یکشنبه تسلیم شوند.


شمیخال با ردیابی به اینکه نیروهای اوکراینی همچنان چندین سطح در ماریوپول را مدیریت می کنند، ذکر شد: «شهر ادامه دارد سقوط نکرده است.


نخست وزیر اوکراین کدام ممکن است این هفته در نشست های صندوق در سراسر جهان پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی جهانی در واشنگتن نمایندگی خواهد کرد، افزود کدام ممکن است {در این} بازدید برای کمک های پولی اصولاً به اوکراین تقاضا خواهد کرد.انتهای پیام/