اپ # 813: آیا باید یک پایان دهنده بسازید؟


اپ # 813: آیا باید یک پایان دهنده عالی (“تمام کننده”) بسازید؟ – دوومیدانی لژیون


ƘididdigaPosted on

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *