اگر روی صنایع‌دستی کانون اصلی می‌کردیم نیازی به صادرات نفت نبود/ گروه صنایع دستی به‌جای حمایت به جان هنرمندان افتاده است


اگر روی صنایع‌دستی تمرکز می‌کردیم نیازی به صادرات نفت نبود/ سازمان صنایع دستی به‌جای حمایت به جان هنرمندان افتاده است

خوب سفالگر با انتقاد اجتناب کرده اند وضعیت آثار هنری سفالگری در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن انتقاد اجتناب کرده اند بی‌توجهی نهادهای مرتبط به این موضوع هنری اظهار داشت: گروه صنایع دستی کدام ممکن است جاری بخشی اجتناب کرده اند وزارت میراث باکلاس {است تا} سه ۴ دهه در گذشته نسبت به ساخت‌کنندگان عملکرد حمایتی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری تعدادی از سالی است کدام ممکن است اینطور نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی رویه کاملاً برعکس شده است. صنایع دستی ۹ تنها نقشی در حمایت‌ها ندارد، اما علاوه بر این غیر از کمک به جان هنرمندان افتاده است.


به گزارش خبرنگار ایلنا، {به دلیل} وجود آثار بسیاری سفالی کشف شد شده در مناطق مختلف ملت است کدام ممکن است ایران را خاستگاه آثار هنری سفالگری می‌دانند کدام ممکن است بعد از همه {در این} اتصال اختلاف نظرهایی هم موجود است. در اینکه قدمت سفالینه‌های ایرانی به بیش اجتناب کرده اند ده هزارسال می‌رسد شکی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه عجیب و غریب‌ترین چرخ سفالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوره پخت سفال در سیاره در شوش کشف شد شده‌ است. علاوه بر این عجیب و غریب‌ترین ظروف سفالی منقوش درمورد به ایران است. قدمت سفال در ایران نماد اجتناب کرده اند اهمیت این آثار هنری دارد با این وجود ایرانیان در دنیای در لحظه، تا چه حد به آن است اهمیت می‌دهند؟ این سوالی است کدام ممکن است پاسخ امیدوارکننده‌ای ندارد. اگر به آثار ساخت شده در سال‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهه‌های جدیدترین نگاهی بیندازیم، درخواهیم کشف شد کدام ممکن است آثار هنری سفالگری نسبت به تولید دیگری علوم انسانی جایگاه قابل تاملی ندارد تا آنجا کدام ممکن است عامه مردمان آن را با تعدادی از کاسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوزه گلی می‌شناسند! در صورتی کدام ممکن است می‌توانست اینطور نباشد اگر هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان این بخش با نگاهی خلاقانه‌تر به این آثار هنری باستانی می‌نگریستند. بهره‌گیری اجتناب کرده اند هنرهای تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بهینه اجتناب کرده اند هنرهایی چون به تصویر کشیدن، گرافیک، علاوه بر این به کارگیری متریال‌های متنوع امروزی می‌تواند سفالگری را تعدادی از قدمی ارتقاء دهد. با این حال اشکال اینجاست کدام ممکن است این آثار هنری آنطور کدام ممکن است باید مورد ملاحظه مسئولان نیست. دانشکده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی نیز آنطور کدام ممکن است باید برای این موضوع قیمت نمی‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود این موضوع مهم، معمولا به یک زن و شوهر واحد درسی تئوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن چکیده می‌شود. با این حال اگر سفالگری را ۹ ساده آثار هنری، کدام ممکن است «آثار هنری صنعت» بدانیم، با خرابی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاءهای بیشتری هم مواجه می‌شویم جاری آنکه می‌توان با آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه این آثار هنری «کارآفرینی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل حرفه کرد؛ آنهم در زمانه‌ای کدام ممکن است آمار بیکاران {هر روز} اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً می‌شود. با این‌ جاری انواع آموزشگاه‌های سفالگری در مقابل با علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی تولید دیگری فوق العاده معدود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دشواری نیز یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند توضیحات‌ عدم ملاحظه به این موضوع باستانی است. 


در پایان اینکه لزوم پرداختن به آثار هنری سفالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمومیت دادن به آن است حمایت‌هایی را اجتناب کرده اند سوی تجهیزات‌های دولتی می‌طلبد کدام ممکن است می‌توان اظهار داشت حمایت چندانی {وجود ندارد}. حاضر رهن‌های کم بهره نیز به راه اندازی آموزشگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه‌های سفالگری {کمک خواهد کرد} کدام ممکن است {در این} زمینه هم آگاه می‌شود حمایت شدید در کار نیست!


درنهایت باتوجه به جمیع مشکلات سفالگری در ملت به این نتیجه می‌رسیم کدام ممکن است تنها محل حاضر آثار هنرمندان سفالگر رویدادهای سالانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشنواره‌هاست با این حال {در این} بخش هم گالری‌دارها به آثار سفال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان این بخش روی خوشی نماد نمی‌دهند. پس مهجوریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم پیشرفت سفالگری در ایران همچنان شکسته نشده دارد. 


محمود کثیری (سفالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرس سفالگری) کدام ممکن است اولین آموزشگاه این آثار هنری را راه اندازی کرده، کسب اطلاعات در مورد مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های حال با ایلنا گفتگو کرد. او اطلاعات‌تحقق یافته است موضوع آثار هنری در مقطع کارشناسی ارشد است کدام ممکن است آثار هنری سفالگری را اجتناب کرده اند سال۱۳۷۴ نزد علیرضا سهیل (اجتناب کرده اند اساتید به‌شناسایی شهرضا) فرا گرفته است. در کارنامه ورزش‌های او، چندین سال تدریس در هنرستان کاردانش (در ۲ موضوع آموزش سفالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش کمیت سازی) به توجه می‌خورد. علاوه بر این برپایی نمایشگاه‌های بسیاری در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت اجتناب کرده اند اصلی ورزش‌های محمود کثیری است. در شکسته نشده گفتگوی او را با ایلنا بیاموزید.


اجتناب کرده اند ورزش‌های اخیرتان اطلاع دهید. خواه یا نه قرار نیست نمایشگاهی گروهی یا انفرادی برگزار کنید؟ 


ممکن است چندسالی است روی آموزش شاگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرجویانم هدفمند هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت تمام‌وقت {در این} بخش مشغولم؛ بعد از همه برای هنرجویان نمایشگاه برگزار می‌کنم ولی خودم {در این} زمینه ورزش ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاهی بی نظیر اجتناب کرده اند آثارم برگزار نکرده‌ام چون نرسیده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانش را نداشته‌ام. کارهایی انجام داده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی را افکار دارم، با این حال ادامه دارد به مرحله اجرا نرسیده‌اند. 


تا پیش اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۴ آموزشگاه سفالگری نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به سال ممکن است اولین آموزشگاه تخصصی این موضوع را در ایران راه اندازی کردم. 


ظاهرا آموزش «سفالگری» نسبت به تولید دیگری موضوع‌های هنرهای تجسمی وضعیت خوبی ندارد. مدرسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استادان به سختی را می‌توان کشف شد کدام ممکن است در زمینه آموزش این آثار هنری پرانرژی باشند. خواه یا نه اصلا سفالگری آموزشگاه‌های تخصصی دارد؟ 


مطمئنا مناسب است، آموزش سفالگری مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های خودش را دارد. این آثار هنری با ضعیف آموزشگاه‌های تخصصی مواجه است. تا پیش اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۴ آموزشگاه سفالگری نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به سال بود کدام ممکن است ممکن است اولین آموزشگاه تخصصی این موضوع را در ایران راه اندازی کردم کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن نقطه تاکنون پرانرژی {بوده است}. بعد از همه یکی ۲ آموزشگاه تخصصی تولید دیگری هم در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان‌ها به صورت جسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریخته به امر آموزش مشغول هستند. با این حال اینطور نیست کدام ممکن است بگوییم سفالگری به لحاظ وجود آموزشگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه‌ها اوضاع خوبی دارد، چون واقعا اینطور نیست.


گل_سفید6


آن نقطه کدام ممکن است وارد مقوله آموزش از حداکثر، اهدافتان اجتناب کرده اند راه اندازی آموزشگاه چه بود؟ 


ممکن است با هدف ارتقای سفالگری در بخش شخصی وارد این بخش شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به در لحظه به کارم شکسته نشده داده‌ام. 


سفالگری ۹ ساده آثار هنری؛ اما علاوه بر این اقتصادی هم هست کدام ممکن است می‌تواند درآمدزا باشد. در آموزش شاگردان این مقوله را هم مدنظردارید؟ 


مطمئنا. تعدادی از سالی همراه با آموزش کارگاهی داشتیم کدام ممکن است هنرجویان نخبه‌ام را به آنجا می‌فرستادم کدام ممکن است هم کارآموزی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در زمینه ساخت پرانرژی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با اینها درآمد هم کسب کنند. 


چرا این بخش مهم را اجتناب کرده اند توسعه آموزشتان بردن کردید؟ 


به این علت کدام ممکن است بحث آموزش خیلی زمان‌بر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط زیادی اجتناب کرده اند ممکن است می‌گرفت، به همین دلیل اجتناب کرده اند مقطعی به بعد ترجیح دادیم آن بخش را بردن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفا به مقوله آموزش تخصصی‌تر بپردازیم. 


چرا سفالگری مورد ملاحظه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع آموزشگاه‌های آن فوق العاده کم است؟ خواه یا نه حمایتی نیست یا استقبالی اجتناب کرده اند سوی مردمان برای مطالعه {وجود ندارد}؟ 


اگر منظورتان پشتیبانی‌های دولتی است، باید بگویم واقعا حمایتی اجتناب کرده اند سوی تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرمجموعه‌های باکلاس آن‌ها {وجود ندارد} تا به راه اندازی آموزشگاه‌های اصولاً یا تداوم ورزش آن‌ها کمک تنبل. بخش شخصی هم اصلا مورد حمایت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر آنچه در آن اتفاق می‌افتد بر ایده ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌های خصوصی است. با این حال علت تولید دیگری این‌ عدم ملاحظه کدام ممکن است به آن است ردیابی کردید؛ شاید دشواری آثار هنری سفالگری است کدام ممکن است حتی بخش آموزش را هم برای ادغام کردن می‌شود. به هرحال سفالگری به ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید متریال‌های خاص خودش خواستن دارد کدام ممکن است قیمت‌بر هستند. 


خودتان اجتناب کرده اند چه سالی وارد بخش سفالگری از حداکثر؟ این آثار هنری اجتناب کرده اند آن نقطه تاکنون دستخوش چه تنظیمات سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن شده است؟ 


ممکن است اجتناب کرده اند سال ۱۳۷۴ وارد این بخش شده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر آنچه الان می‌گویم برهمین ایده است. کسب اطلاعات در مورد بخش دوم سوالتان هم باید بگویم طی ۵، شش سال جدیدترین مورد توجه قرار گرفت عامه مردمان نسبت به مطالعه سفالگری بیشتر شده است؛ چه در زمینه ورزش‌های تفننی، تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی یا شناخته شده به عنوان حرفه‌ای برای کسب درآمد. اینکه تنظیم مورد توجه قرار گرفت مردمان نسبت به سفالگری جای خوشحالی دارد. 


به نظرتان در لحظه مردمان به ظروف سفالی روی خوش نماد داده‌اند؟ 


مطمئنا اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است در بخش آموزش فعالم می‌توانم در اینباره تذکر دهم؛ لذا باید بگویم مردمان بیش اجتناب کرده اند در گذشته به ظروف سفالی ملاحظه می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن‌شان مورد استفاده قرار می‌دهند. ممکن است به این تنظیمات خوش‌بین هستم. آن نقطه کدام ممکن است مشغول تحصیل بودم بالا‌نامه لیسانسم کسب اطلاعات در مورد این موضوع بوده کدام ممکن است چرا سفال با مسکن ما ایرانی‌ها غریبه شده است. به این موضوع پرداخته بودم کدام ممکن است چرا غیر از استفاده اجتناب کرده اند ظروف سفالی اجتناب کرده اند وسائلی با متریال‌های تولید دیگری استفاده می‌کنیم. در صورتی کدام ممکن است خاستگاه آثار هنری سفالگری به یک معنا کشورمان ایران است.


2نقش_برجسته_سفالین


الگوی‌ای اجتناب کرده اند خوب عملکرد‌عالی سفالی


طی تعدادی از دهه جدیدترین آثار هنری سفالگری به واسطه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش‌های حال در اروپا پیشرفت چشمگیری داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری آن‌ها خیلی اجتناب کرده اند ما جلوتر هستند کدام ممکن است جای تاسف دارد. بیشتر اوقات کشورهای ecu در بخش سفالگری بخصوص در بخش لعاب پیشرفت‌های دیدنی داشته‌اند. 


در اینکه خاستگاه سفالگری ایران است شکی نیست با این حال این موضوع دلیلی بر ارجحیت آثار هنری حال ما نیست. 


مطمئنا مناسب است. طی تعدادی از دهه جدیدترین آثار هنری سفالگری به واسطه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش‌های حال در اروپا پیشرفت چشمگیری داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری آن‌ها خیلی اجتناب کرده اند ما جلوتر هستند کدام ممکن است جای تاسف دارد. بیشتر اوقات کشورهای ecu در بخش سفالگری بخصوص در بخش لعاب پیشرفت‌های دیدنی داشته‌اند. علت این ارتقاء اینجا است کدام ممکن است هنرمندان کشورهای تولید دیگری به طور قابل توجهی آثار هنری سفالگری را دنبال کرده‌اند. بی‌شک نحوه ورزش شخص خاص کدام ممکن است در ایران کار می‌تنبل با هنرمندی کدام ممکن است در اروپا به ورزش مشغول است، منحصر به فرد است. هنرمندان خارجی برای هر کاری کدام ممکن است انجام می‌دهند مورد حمایت قرار می‌گیرند. آن‌ها صرفا دغدغه آثار هنری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خب طبیعتا به نتیجه می‌رسند. متاسفانه هنرمندان ما شرایط مساعدی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد حمایت قرار نمی‌گیرند تا روی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش هنری‌شان هدفمند شوند. 


یکی اجتناب کرده اند اسبابک ها مهم تولید دیگری مقوله ساخت در هنرهاست. به نظرتان سفالگری {در این} زمینه پیشرفت‌هایی داشته؟ 


مطمئنا حتی در نظر گرفته شده می‌کنم طی سال‌های جدیدترین نسبت به قبلی در بخش تولیدات سفال هم اوضاع بهتری پیدا کرده‌ایم، با این حال متاسفانه حمایتی {وجود ندارد}. 


پس وزارت میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی {در این} میان چه نقشی دارد؟ به هرحال سفالگری هم یکی اجتناب کرده اند صنعت‌های دستی است. خواه یا نهصنایع دستی کدام ممکن است روزی سازمانی بی طرفانه بود برای احیاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء آثار هنری سفالگری چه اقداماتی انجام داده؟


 گروه صنایع دستی کدام ممکن است جاری بخشی اجتناب کرده اند  وزارت میراث باکلاس {است تا} سه ۴ دهه در گذشته نسبت به ساخت‌کنندگان عملکرد حمایتی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری تعدادی از سالی است کدام ممکن است اینطور نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی رویه کاملاً برعکس شده است. صنایع دستی ۹ تنها نقشی در حمایت‌ها ندارد، اما علاوه بر این غیر از کمک به جان هنرمندان افتاده. یعنی اگر باهوش با صنایع دستی هم کار تنبل پولش را به او نمی‌دهند تا آنقدر بدود کدام ممکن است تخلیه شود. اینطور بگویم کدام ممکن است صنایع دستی در جاری حاضر شرکتی بازرگانی {است تا} نهاد یا سازمانی حمایتی. این بخش برای خودش کار می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در نظر گرفته شده سودش است؛ مثل نمایندگی «ایران‌خودرو»! در صورتی کدام ممکن است هدف اجتناب کرده اند راه اندازی گروه صنایع دستی افزایش علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند هنرمندان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان‌های مختلف است. به نظرم این رویه تنظیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی به شرکتی بازرگانی تغییر شده است.


لعابدهی


الگوی خوب تأثیر سفالی لعاب‌کاری شده (لعاب‌کاری یکی اجتناب کرده اند بخش‌های مهم آثار هنری سفال‌گری است)


صفحه بحث سفالگران ایران {در این} میان چه نقشی دارد؟ بعد از همه نمی‌توان اجتناب کرده اند صفحه بحث‌ها توقع حمایت‌های پولی داشت چون بودجه‌ای ندارند. 


راستش ممکن است خیلی با صفحه بحث سفال ارتباط ندارم، با این حال امیدوارم در کارشان سودآور باشند. ممکن است آن اوائل کدام ممکن است نمایشگاه برگزار می‌کردم با مسئولان مربوطه در تصمیم بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا می‌شناختند. از طریق به صفحه بحث‌هایی کدام ممکن است با بیرون پشتوانه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایشان ضمانت اجرایی ندارد، خیلی معتقد نیستم. بعد از همه اجتناب کرده اند شبیه به بدو ورزش در بخش آموزش در جستجوی حمایت‌های دولتی نبوده‌ام. اجتناب کرده اند شبیه به روز اولی کدام ممکن است آموزشگاهم را راه اندازی کردم، هدفم این بود در بخش شخصی وسط آموزشی تخصصی ایجاد کنم. 


 خروجی این انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاق برای شما ممکن است چه {بوده است}؟ خواه یا نه اجتناب کرده اند نتیجه ورزش‌های چندین ساله‌تان در امر آموزش رضایت دارید؟ 


اگر اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۴ تا الان سه هزار هنرجو داشته‌ام، به جرات می‌گویم حداقل صد تا صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه نفر آن‌ها به صورت حرفه‌ای مشغول ورزش هستند. آنها کارگاه راه اندازی کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشغول ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب درآمدند. با این حساب شاید بتوان این رویه را فرم کارآفرینی در نظر گرفتن آورد. چنین اتفاقی باعث خوشحالی ممکن است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویای اینجا است کدام ممکن است به آن است رسالتی کدام ممکن است داشته‌ام، نزدیک شده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین برایم کافی است. 


اعتقاد هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید اینجا است کدام ممکن است سفالگری «آثار هنری، صنعت» است. با این حال موضوعی کدام ممکن است موجود است اینجا است کدام ممکن است این آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت ادامه دارد به توازن نرسیده‌اند، تا شاهد اتفاقات خوبی {در این} زمینه باشیم. 


متاسفانه ۹ ساده سفالگری کدام ممکن است باقی صنایع دستی هم دچار هم اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم توازن هستند. ملت ایران به لحاظ انتخاب صنایع دستی در دنیا اول است. این را ممکن است نمی‌گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده این آگاه آمار است. 


اگر ساده روی صنایع دستی سرمایه‌گذاری می‌کردیم اتفاقات بهتری می‌افتاد. کشوری یادآور تایلند کدام ممکن است گمشده هر منبعی است چنین کاری کرده است. مشخص باشید اگر ما هم روی صنایع دستی کدام ممکن است سفالگری یکی اجتناب کرده اند موضوع‌های کانون اصلی می‌کردیم، خواستن به صادرات حتی خوب قطره نفت وجود نداشت.


 همین تعدادی از سال پیش شهر لالجین شناخته شده به عنوان شهر سفال جهان انواع شد. 


مطمئنا. را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بگویم شهرهایی داریم کدام ممکن است در زمینه ساخت سفال اجتناب کرده اند لالجین هم بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوتر هستند. موضوع اینجا است کدام ممکن است اگر می‌آمدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده روی صنایع دستی سرمایه‌گذاری می‌کردیم اتفاقات بهتری می‌افتاد. کشوری یادآور تایلند کدام ممکن است گمشده هر منبعی است چنین کاری کرده است. مشخص باشید اگر ما هم روی صنایع دستی کدام ممکن است سفال‌گری یکی اجتناب کرده اند موضوع‌های کانون اصلی می‌کردیم، خواستن به صادرات حتی خوب قطره نفت وجود نداشت. متاسفانه ما روی مواردی تولید دیگری کانون اصلی کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دارایی ها مهمی چون صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفال غافلیم. جاری اینکه مدیریت کلان ما نسبت به این قضایا چه دیدگاهی دارند، ممکن است بی‌خبرم.


4پتینه


الگوی‌ای اجتناب کرده اند تعدادی از تأثیر پتینه‌کاری شده


 در امکانات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌های دولتی کدام ممکن است به صورت نیم‌بند سفالگری را سبک تذکر دارند، هیچ‌گونه کار تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی انجام نمی‌شود. یعنی سفالگری تنها خوب اسم است.


روزی کدام ممکن است واژه سفال را می‌شنویم در شبیه به ابتدا یاد کاسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشقاب‌های گلی می‌افتیم. در صورتی کدام ممکن است این آثار هنری قابلیت آن را دارد کدام ممکن است به‌روز شود. ما نسبت به کشورهای تولید دیگری چقدر به استانداردهای جهانی نزدیک شده‌ایم. 


بروزترین tp-date تعریفی کدام ممکن است ازسفالگری حاضر کرده‌اند اینجا است؛ «اجتناب کرده اند کوره تا ابر رسانه‌ها». ما اجتناب کرده اند این رئوس مطالب در اطراف هستیم؛ یعنی همین کدام ممکن است ممکن است در سوالتان به آن است ردیابی کردید مناسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفال خوب سری کاسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوزه نیست. با این حال کسب اطلاعات در مورد بخش آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبه هنری سفال (کدام ممکن است خودم سال‌هاست {در این} زمینه ورزش دارم)، باید بگویم در امکانات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌های دولتی کدام ممکن است به صورت نیم‌بند سفالگری را سبک تذکر دارند، هیچ‌گونه کار تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی انجام نمی‌شود. یعنی سفالگری تنها خوب اسم است. بودجه‌ای هم موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} میان عده‌ای دانشمند می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند تعدادی از سال فارغ‌التحصیل می‌شوند. بجز دانشمند خودش به سفالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی علاقمند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه به کسب علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش بپردازد؛ وگرنه دانشکده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزش ما خروجی قابل قبولی ندارند. 


اینکه می‌گویید امکانات آموزشی دولتی اعم اجتناب کرده اند دانشکده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری بخش‌های مرتبط سفالگری را شدید نمی‌گیرند، مناسب است. با این حال خواه یا نه بخش شخصی توانسته این خلاء را پر تنبل؟ 


کسب اطلاعات در مورد مبحث آموزش سفالگری در بخش شخصی باید بگویم، متاسفانه سفالگران استاندارد ما برای مربیگری کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سوئیچ داشته‌های‌شان خساست به خرج می‌دهند. این نظریه صرفا محدود به سفالگری نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای تولید دیگری ما هم چنین مشکلی دارند. این رویه کلا در گذشته تاریخی هنرهای استاندارد ما وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارد. در زمینه آموزشگاه‌ها هم چون آن است گفتم با محدودیت مواجهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن تعدادی از آموزشگاه پرانرژی هم اگر به جنبه پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری نظریه در نظر گرفته شده می‌کنند؛ تقصیری ندارند چون چاره‌ای جز که ممکن نیست. بگذارید مثالی بزنم. ما در یک واحد ترم آموزش حرفه‌ای (برای ادغام کردن ۳۶ ساعت آموزشی)، اجتناب کرده اند هنرجو خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست هزارتومان بدست آمده می‌کنیم؛ در صورتی کدام ممکن است اگر به سختی تجزیه و تحلیل کنید، متوجه خواهید شد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند همکاران با مدت روزی کمتر اجتناب کرده اند سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش ساعت (با بیرون برای درمان استاندارد آموزش) در یک واحد ترم مبلغی حدود سه تا ۴ میلیون اجتناب کرده اند هنرجویان بدست آمده می‌کنند. مسلما این مورد توجه قرار گرفت، نگاهی مالی‌تر است. 


اینکه می‌گویید اینگونه آموزشگاه‌ها تقصیری ندارند به چه معناست؟ 


به این علت کدام ممکن است اجتناب کرده اند لحاظ مالی شرایط سختی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌ها فوق العاده بالاست. 


گاهی اوقات شاهد برگزاری نمایشگاه‌های به سختی با موضوع سفالگری هستیم. علت این خلاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف، عدم همکاری گالری‌دارها با هنرمندان سفالگر است؟ 


ممکن است قبلا نمایشگاه‌های زیادی برگزار می‌کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیاتی {در این} زمینه دارم. موضوع اینجا است کدام ممکن است مردمان روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی آن‌هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند گالری‌ها تلاش های هنری می‌خرند، به سفال یادآور کاسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوزه مورد توجه قرار گرفت می‌کنند. این دسته اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی برای گرفتن آثار سفالی قیمت نمی‌کنند. اگر باهوش برای حاضر خوب تأثیر سفالی فاخر روی عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید لعاب آن ده، پانزده روز تلاش بکشد؛ این امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت اجتناب کرده اند سوی معما نادیده گرفته می‌شود. مثلا اگر به او اطلاع دهید قیمت این تأثیر هنری فاخر خوب میلیون تومان است، سوال کردن می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید چه خبر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به این زیادی برای تکه‌ای گِل؟! شبیه به معما برای خوب تابلوی به تصویر کشیدن کدام ممکن است شاید تعدادی از ساعت کار برده مبالغی فوق العاده بعدی می‌پردازد. این را هم در تذکر داشته باشید کدام ممکن است کسب تلاش های هنری توسط عامه مردمان انجام نمی‌شود. عامه مردمان برای خرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخارج روزمره دستشان به دهنشان نمی‌رسد؛ نیازی به گفتن نیست بخواهند برای تلاش های هنری قیمت کنند. در پایان اینکه انواع علاقمندان تلاش های هنری فوق العاده منع شده است کدام ممکن است آن‌ها هم بیشتر اوقات بر تأثیر رقبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چشمی به کسب تلاش های هنری می‌پردازند. این رویه یعنی مشتریان تلاش های هنری هم اجتناب کرده اند روی توجه کسب نمی‌کنند. 


خودتان سفالگری را جزو هنرهای سخت می‌دانید یا ساده؟ 


سفالگری کار فوق العاده پر زحمتی است، چون باهوش باید کسب اطلاعات در مورد خواص چرخ دنده دانش مفیدی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی بداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ‌شناسی بلد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی اسبابک ها تولید دیگری. همین دشواری کار سفالگری، یکی اجتناب کرده اند دلایلی است کدام ممکن است باعث می‌شود نمایشگاه‌های به سختی با محوریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع سفال برگزار شود. 


خواه یا نه در زمینه سفالگری با دارایی ها مکتوب کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری مواجهیم؟


متاسفانه انواع دارایی ها فارسی با موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوریت سفال‌گری فوق العاده کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدودند؛ حتی می‌توان اظهار داشت برخی اجتناب کرده اند آن‌ها گذشته تاریخی قبلی‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌روز نیستند. آنچه اصولاً موجود است دارایی ها خارجی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان خارجی با بیرون خساست هر آنچه دارند را در آثار مکتوبشان حاضر می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ در صورتیکه چون آن است گفتم ما اینطور نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خساست به خرج می‌دهیم. آن‌هایی کدام ممکن است با آثار مکتوب خارجی ارتباط می‌گیرند اجتناب کرده اند مطالعه مباحث روز بی‌بهره نخواهد ماند. 


1مشبک_کاری


تأثیر سفالی مشبک (مشبک‌کاری یکی اجتناب کرده اند بخش‌های سخت آثار هنری سفالگری است)


کسب اطلاعات در مورد روش تدریس مباحث ممکن سفالگری هم دلیل دهید. 


اگر بخواهم روش تدریس خودم در آموزشگاهم را دلیل دهم باید بگویم ما در بخش مباحث ممکن ۵ ترم داریم کدام ممکن است در هر ترم یکی اجتناب کرده اند خم شدن‌ها را آموزش می‌دهیم. ترم اول به فرآیند‌های دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون استفاده اجتناب کرده اند چرخ اختصاص دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی این توسعه هنرجو در طولانی مدت ترم مهارت مونتاژ طیف گسترده ای از آثار حجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف سفالی را پیدا خواهد کرد. ترم دوم هنرجو چرخ‌کاری را به صورت انصافاً تخصصی فرا می‌گیرد. با این دلیل کدام ممکن است چرخ‌کاری یکی اجتناب کرده اند دردسرساز‌ترین کارهایی است کدام ممکن است می‌توان در موضوع‌های هنری سراغ داشت. تلاشمان اینجا است کدام ممکن است چرخ‌کاری را خیلی اورژانسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه خیلی درست طی نهایتا ۲ ترم به هنرجویان آموزش دهیم. در حالی کدام ممکن است این توسعه در کارگاه‌های استاندارد ۵ تا ده سال زمان می‌برد. ترم سوم هم به استراتژی‌های لعاب اختصاص دارد. بعد از همه این بخش برای ادغام کردن ۲ بخش است کدام ممکن است می‌توان آن را ترم اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم تلقی کرد. ترم اول این بخش به استراتژی‌های به روزتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دم کف دست‌تر می‌پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترم دوم به شرطی آموزش داده می‌شود کدام ممکن است هنرجو ترم اول را به خوبی تحقق یافته است باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوره هم داشته باشد. ترم چهارم هم به عملکرد عالی‌ها می‌پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما الگوی این آثار را در کتیبه‌های سفالی دیده‌اید کدام ممکن است منشاء آن به کاخ آپادانا برمی‌گردد. ترم پنجم یا شبیه به ترم آخر هم به کارهای مشبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکور اختصاص دارد. این ترم تخصصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاشمان اینجا است {در این} بخش انجام کارهای مفهومی را به هنرجویان آموزش دهیم. 


ظاهرا آثار هنری سفالگری بودجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوام می‌پندارند متریالش تنها گل است. خواه یا نه همینطور است سفالگری هنری بودجه محسوب می‌شود. 


خیر اینطور نیست. همین الان اگر بخواهید خوب کیلو گل بخرید باید ۲، سه هزارتومان قیمت کنید. شاید سفالگری تا تعدادی از سال پیش هنری بودجه محسوب می‌شد با این حال جاری اینطور نیست. ممکن است اگر بخواهید کوره‌ای نوزاد برای موجود در منزل بخرید باید چیزی حدود سی میلیون تومان قیمت کنید. خوب چرخ روزمره سفالگری ده میلیون تومان قیمت برمی‌دارد. پس با این تفاسیر سفالگری هنری قیمت‌بر است. مثلا اگر بخواهید گروه به تصویر کشیدن بروید با خوب بوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از قلم مو کارتان راه می‌افتد. اجتناب کرده اند جمله اینکه سفال‌گری به وضعیت صحیح هم خواستن دارد. نمی‌توان کوره سفالگری را وسط پذیرایی یا در یکی اجتناب کرده اند اتاق‌ها قرار دهید. 


همه این چیزها لزوم ملاحظه نهادهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس را اصولاً می‌تنبل. 


صدرصد همینطور است. ممکن است ادعایی ندارم با این حال اجتناب کرده اند بدو تحریک کردن ورزش‌های آموزشی‌ام اشخاص حقیقی زیادی را تربیت کرده‌ام کدام ممکن است جاری در شهرهای مختلف به ورزش‌های حرفه‌ای مشغولند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از نفر را هم مشغول کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند راه سفالگری کسب درآمد می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شغلشان است. پس باید به چنین شغلی ملاحظه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد حمایت قرار گیرد.


photo_۲۰۱۹-۰۱-۱۶_۲۲-۴۸-۲۶


الگوی‌ای اجتناب کرده اند خوب عملکرد‌عالی سفالی


خودتان برای راه اندازی آموزشگاه یا کارگاه اجتناب کرده اند نهادهای دولتی رهن یا امتیازی بدست آمده نکرده‌اید؟ 


یادم هست در سال هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ آن نقطه کدام ممکن است می‌خواستم آموزشگاهم را راه‌اندازی کنم به ما گفتند ممکن است آموزشگاه را راه اندازی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند خوب سال ورزش ارائه می دهیم تا سقف دویست میلیون تومان ارائه می دهیم رهن می‌دهیم تا به تماس گرفتن آموزشگاه مکانی را خریداری کنید. دویست میلیون تومان در سال هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ مبلغ به سختی نبود. ممکن است پس اجتناب کرده اند خوب سال ورزش به صندوق هنرمندان مراجعه کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند مبلغ سه میلیون تومان برایتان تخصیص کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه در مورد‌ایم! حتی چنین حمایت‌هایی الان {وجود ندارد}. ممکن است به مدت هفده سال است وضعیت آموزشگاه را اجاره کرده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید با شراط حال سال‌های سال اوضاع همین {خواهد بود}. اگر اجتناب کرده اند سوی وزارت ارشاد یا گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای مرتبط تولید دیگری حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلاتی وجود داشت شرایط خیلی بیشتر اجتناب کرده اند الان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی وضعیت بهتری داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاعدتا انواع علاقمندان هم اصولاً می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدات هم بالا می‌سر خورد. حتی وقتی بهره رهن‌ها بالا باشد ایرادی ندارد ساده اینکه توان تیز کردن کننده را هم در تذکر گیرند. متاسفانه این هم {وجود ندارد}. 


فاجعه کرونا بیش اجتناب کرده اند دوسال ملت را تحمل تاثیر قرار داده بود. این اتفاق چقدر بر نحوه ورزش‌های ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانتان تاثیر داشته است؟ 


به هرحال ما هم یادآور هنرمندان موضوع‌های تولید دیگری با مشکلاتی مواجه بودیم. با این حال خب روزی کدام ممکن است کرونا فروکش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط قابل توجهی روال شد، اینگونه به تذکر رسید برخی اشخاص حقیقی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خانه‌نشینی تخلیه شده بودند، در جستجوی جایی دنج بودند کدام ممکن است هنری را یاد بگیرند تا مقداری اجتناب کرده اند خستگی‌های روحی‌شان کاسته شود. بر همین ایده شاید ما کمتر اجتناب کرده اند هنرهای تولید دیگری اجتناب کرده اند کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی کدام ممکن است تحمیل کرده بود، ضربه خوردیم. تعدادی از ماه اولی کدام ممکن است کرونا وارد ملت شد ورزش‌های آموزش ما هم انصافاً تعطیل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اشخاص حقیقی گروه در شوک بودند. درنهایت هم بدون در نظر گرفتن همه انتقادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی‌ها باید بگویم ما سفالگرانی هم داریم کدام ممکن است در دنیا شناسایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرآمد هستند.


انتهای پیام/