ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان کسب اطلاعات در مورد اجتناب کرده اند سرگیری روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی سفارتخانه‌ها رایزنی کردند


ایران و عربستان درباره از سرگیری روابط و بازگشایی سفارتخانه‌ها رایزنی کردند

پایگاه «اکسیوس» با ردیابی به در اطراف پنجم مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی کدام ممکن است پنجشنبه قبلی در بغداد برگزار شد، نوشت کدام ممکن است این رایزنی‌ها بر ۲ مشکل کلیدی برای ادغام کردن دوره ای‌سازی روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه به مدیریت عربستان در یمن، هدف اصلی داشت.


به گزارش ایلنا، پایگاه «اکسیوس» با ردیابی به در اطراف پنجم مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی کدام ممکن است پنجشنبه قبلی در بغداد برگزار شد، نوشت کدام ممکن است این رایزنی‌ها بر ۲ مشکل کلیدی برای ادغام کردن دوره ای‌سازی روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه به مدیریت عربستان در یمن، هدف اصلی داشت.


{در این} گزارش آمده است کدام ممکن است در مذاکرات ۲ طرف کسب اطلاعات در مورد اجتناب کرده اند سرگیری روابط دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی سفارتخانه‌ها رایزنی‌هایی صورت گرفته است.  علاوه بر این مقام‌های ریاض با بازگشایی سفارت ایران در عربستان برای ورزش‌های مربوط به گروه همکاری اسلامی موافقت کرده‌اند.


 اکسیوس در یکپارچه به نقل اجتناب کرده اند عالی تأمین آگاه نوشته است کدام ممکن است ۲ طرف هماهنگی کردند کدام ممکن است طی ۳۰ روز بلند مدت هیأتی را برای اظهار داشت‌وگو در خصوص بازگشایی سفارتخانه‌ها به ۲ ملت اعزام کنند.


بر ایده این گزارش، عربستان سعودی با ورود ۴۰ هزار زائر ایرانی به عربستان برای موسوم حج در ماه جولای بلند مدت نیز موافقت کرده است.


در یکپارچه آمده است کدام ممکن است مقام‌های ۲ ملت طی هفته‌های بلند مدت بار تولید دیگری در بغداد دیدار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند آن، نشستی در درجه زیرین‌تر بین ۲ طرف در عمان برگزار ممکن است.


 


انتهای پیام/