این جشنواره به قرائت پارلمانی در سراسر جهان تغییر خواهد بود


این جشنواره به قرائت پارلمانی بین المللی تبدیل خواهد شد

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی با ردیابی به حمایت این وزارتخانه اجتناب کرده اند جشنواره تلاوت مجلس ذکر شد: همانطور که صحبت می کنیم این جشنواره تغییر یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد بخش در سراسر جهان آن در اصل شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم تا جشنواره به خوبی رشد می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عوامل مختلف جهان توسعه می یابد.


به گزارش ایلنا، محمدمهدی اسماعیلی با گفتن این خبر افزود: تعدادی از ماه پیش در یکی اجتناب کرده اند سطوح جشنواره کتابخوانی مجلس در گائم شهر حضور داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم اختتامیه آخرین آن برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بخش بین الملل برگزار شود. این جشنواره در بلند مدت نزدیک ایجاد خواهد بود.


رشد سنت قرآنی بر عهده مقامات است


وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شکسته نشده داد: رشد سنت قرآنی بر عهده مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی محور این امر ضروری است چرا کدام ممکن است معاونت قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمامی ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت ها ملاحظه به قرآن در اصل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان پرس و جو است.


وی در عین جاری تصریح کرد: بعد از همه رویکرد مقامات از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور احترام اینجا است کدام ممکن است این سیستم های مهمی توسط فعالان این بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق مردمان انجام شود کدام ممکن است جشنواره کتابخوانی مجلس یکی اجتناب کرده اند این چیزها است.


در طولانی مدت این مراسم اجتناب کرده اند امین عبدی، سید محمد طاهایی، سید جاسم موسوی، سعید عبدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارسا انگشتان شناخته شده به عنوان قاریان برتر جشنواره تقدیر شد.


برخی اجتناب کرده اند برگزیدگان جشنواره {در این} آیین به تلاوت پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای گروه های تواشیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید هارمونی محراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد رسول الله اجتناب کرده اند جمله این سیستم های آن بود.


انتهای پیام/