این روزها خبرگزاری ایلنا


قلم این روزها

علی ربیعی در یادداشت روز قلم نوشت: نباید خلاف جهت حرکت کنیم. از سخت گیری های بی دلیل یا غیر معقول و همچنین محدودیت در متون نوشتاری مانند فیلم، کتاب، مقاله و غیره خودداری کنید.


به گزارش ایلنا، متن یادداشت علی ربیعه به شرح زیر است.


امروز روز قلم نامیده می شود و این روز مصادف است با چهاردهم تیرماه که در ایران باستان به سیاره کاتبان و نویسندگان در ادبیات کهن به روز مشتری یا عطارد معروف است. جالب هست.


جوایزی به نام بوزران کلام برای حمایت از نویسندگان در عرصه های مختلف در نظر گرفته شده است.


به نظر من روز قلم امسال را باید با رهایی اندیشمندان از ننوشتن جشن گرفت.


چرخاندن قلم روی کاغذ باعث رویارویی با حقیقت می شود.


این نه تنها ویژگی نسلی ایرانیان از دهه های قبل است، بلکه نسل امروز نیز می تواند با سطرها و پرسش ها راه درست را بیابد. اگر در گذشته ای نه چندان دور ورودی فکری یک نسل مثلاً صد واحد در روز بود، در دنیای کم زمان و فضای محدود امروزی، ورودی فکری به طور غیرقابل تصوری افزایش یافته است. در این میان، در عصر مجازی، راهی جز گذاشتن قلمی برای نشانه گذاری صفحات، برای غلبه روشنگری پس از حقیقت وجود ندارد.


افرادی که به نام خودشان می نویسند در کنار نوشته هایشان می ایستند.


ما نباید در جهت مخالف حرکت کنیم. از سخت گیری های بی دلیل یا غیر معقول و همچنین محدودیت در متون نوشتاری مانند فیلم، کتاب، مقاله و غیره خودداری کنید. این گونه است که قلم آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد.


درود بر همه مردم و صاحبان قلم و ما این روز را جشن خواهیم گرفت.


انتهای پیام/