با نزدیک شدن به فرآیند تصمیم گیری، فشار داخلی برخی کشورهای غربی برای مخالفت با این توافق افزایش می یابد


با نزدیک شدن به فرآیند تصمیم گیری، فشار داخلی برخی کشورهای غربی برای مخالفت با این توافق افزایش می یابد

مشاور تیم مذاکره کننده کشورمان گفت: هرچه به مرحله تصمیم گیری نزدیک می شویم اطلاعاتی مبنی بر تشدید فشار برای مخالفت با توافق از سوی برخی کشورهای غربی به گوش می رسد.


به گزارش ایلنا، سید محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران و مشاور تیم مذاکره کننده در گفت و گو با شبکه تلویزیونی اینترنتی دانشگاه تهران، گفت: برای غرب واضح است که نمایندگان ایران آماده توافق هستند.


وی افزود: هرچه به مرحله تصمیم گیری نزدیک می شویم، گزارش هایی مبنی بر افزایش فشار برخی کشورهای غربی علیه توافق به گوش می رسد. غرب باید برای کاهش بحران انرژی تصمیم بگیرد.انتهای پیام/