برای تایوان، استفاده از زور محتمل است


برای تایوان، استفاده از زور محتمل است


به گزارش ایلنا اسپوتنیک، سون یایل، سخنگوی بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین گفت که استفاده از زور را برای حل مسئله تایوان رد نمی کند، اما پکن تنها علیه حامیان خود از زور استفاده خواهد کرد. قدرت خارجی برای مداخله در حاکمیت و امور داخلی جزیره استفاده می شود.


وی گفت: ما از توسل به زور خودداری نخواهیم کرد و این فرصت را داریم که تمام اقدامات لازم را در برابر مداخله نیروهای خارجی و بسیار اندک جدایی طلبی که از استقلال تایوان و فعالیت های تجزیه طلبانه حمایت می کنند، انجام دهیم.


این مقام چینی تاکید کرد که هدف پکن حفظ چشم انداز اتحاد مجدد صلح آمیز بین جزیره تایوان و سرزمین اصلی چین و تقویت این روند است، بنابراین چنین اقداماتی به هیچ وجه علیه مردم تایوان نیست.

انتهای پیام/