بررسی مسائل آب در استان های خوزستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان و یزد


بررسی مسائل آب در استان های خوزستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان و یزد

به ریاست معاون اول رئیس جمهور جلسات آب در چهار استان خوزستان، چهارمحال بختیار، اصفهان و یزد برگزار شد.


به گزارش ایلنا، محمد محبر و وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و استانداران چهار استان و مسئولان ذیربط در مدت کوتاهی درباره اجرا، تامین اعتبار و تخصیص اعتبارات گفت وگو کردند. پروژه های زمان کاهش خسارت آب در این اهداف بحث، نتیجه گیری و تصمیم گیری شد.


در این جلسه پیشرفت ساخت ۱۶۵ هزار مترمکعب مخازن و پروژه های تامین آب شرب به منظور تامین پایداری تامین آب شرب استان یزد بررسی شد.

به منظور افزایش ظرفیت پروژه انتقال آب شیرین کن از خلیج فارس به ارتفاعات مرکزی، مقرر شد فاز دوم این پروژه طی ماه های آینده با سرمایه گذاری خصوصی راه اندازی شود.

در این نشست گزارشی از افزایش ظرفیت تامین و انتقال آب شرب استان برای تامین سالم و پایدار آب کشاورزی روستاییان و جمعیت شهری و روستایی ارائه شد.

همچنین مقرر شد با رفع مشکلات آبی استان چهارمحال و بختیار، آبرسانی به ۱۴۴ مرکز روستایی آیماگ با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر و طرح مطالعاتی جامع آبرسانی شهری تدوین شود. و اجرای طرح ها در مراکز روستایی تکمیل و نهایی سازی تامین و انتقال منابع آب در اسرع وقت به منظور رفع مشکلات آب در مراکز شهری این هدف.

در این جلسه همچنین تکمیل پروژه میان مدت آبرسانی گدیر برای افزایش ظرفیت آبرسانی شهرها و روستاهای استان خوزستان، تکمیل پروژه های آبرسانی برای تامین آب شرب مراکز روستایی، تحویل بهداشت و درمان و دام به روستاها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هزاران روستا و شبکه اهواز بحث انتقال و تصفیه فاضلاب در این شهر مطرح شد و مقرر شد در اولویت حل شود.

وی بر لزوم تکمیل هر چه سریعتر اعتبارات پروژه های آبرسانی استان خوزستان با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و نیاز به تکمیل پروژه های آبرسانی تاکید کرد.


انتهای پیام/