بر فقرای مطلق نظارت می کند


بر فقرای مطلق نظارت می کند

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره رفع فقر شدید گفت: در این راستا سامانه سها کمیته امداد با همکاری سازمان های مردم نهاد نظارت بر مردم در فقر مطلق را بر عهده داشته است.


به گزارش خبرنگار «ایلنا»، علی محمد قدری ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی درباره سازمان بهزیستی اظهار داشت: توسعه پایدار کشور، رشد و ارتقای شاخص های رفاه اجتماعی و سلامت عمومی است. سعادت آحاد جامعه یک مسئولیت ملی است.


وی بیان کرد: خدا را شاکریم که در این مدت کوتاه دغدغه همکاران ما ارتقای سطح دانش سازمان، ارتقای بهره وری، ایجاد فرصت های جدید برای ارائه خدمات با کیفیت بهتر و به موقع و ایجاد فصلی جدید در پایه است. توسعه سازمان جهت برنامه ریزی و توسعه برنامه های جامع بهزیستی و تامین اجتماعی تدوین شده است.


وی گفت: ساماندهی فرآیندهای ساختار سازمانی در دستور کار ما قرار دارد. روند ارائه خدمات با کیفیت آغاز شده است. این سازمان یک سازمان دلسوز، تخصصی و حامی است و معتقدیم در این مدت می‌توانیم درد و رنج مردم و شهروندانی را که در کل جامعه ذینفعان سازمان بهزیستی نامیده می‌شوند، برطرف کنیم.


قدری گفت: استیفای حقوق معلولان و احقاق مفاد قانون معلولیت های معلولان از دیرباز در دستور کار ما بوده است. وی در خصوص رفع فقر مطلق گفت: در این راستا سامانه سها کمیته رفاه اجتماعی با همکاری سازمان های مردم نهاد وظیفه رصد افراد در فقر شدید را بر عهده دارد.


وی در ادامه گفت: اگر ۷ میلیون نفر هستند باید سازمان بهزیستی خانواده به وضعیت آنها رسیدگی کرده باشد که اگر این اتفاق نیفتاد ما رسیدگی می کنیم.


وی ادامه داد: عمده طرح های ما از طریق تبصره ۱۴ به بهزیستی گزارش می شود. ما منابع سیاستی محدودی برای توانمندسازی خود داریم، بنابراین این موضوع اغلب در سازمان بهزیستی مطرح می شود.


وی ادامه داد: حدود سه سال همه در صف منتظر بودند و این تعداد به صفر رسید. در مسکن هدف نیز رشد زیادی داریم و ۲۷۰۰ واحد مسکونی در این هفته تکمیل می شود.


قادری با بیان اینکه سازمان بهزیستی حدود ۱۹ هزار کارمند در حوزه های مختلف دارد، گفت: امیدواریم این ۷ میلیون نفر که مخاطبان سازمان بهزیستی هستند در کوتاه مدت و میان مدت به اهداف خود برسیم. برنامه های دوره ای برای اجرای آنها تا پایان سال ۱۴۰۱.


ادامه دارد…


انتهای پیام/