بلافاصله نیازمند راهکارهای جهادی هستیم/ در انتخاب گیری های جسورانه نباید تعلل، تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیر دامن جبهه انقلاب گرفت.


امروز نیازمند راهکارهای جهادی هستیم/ در تصمیم گیری های جسورانه نباید تعلل، تردید و تغییر زیر دامن جبهه انقلاب گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی همراه خود تاکید بر اینکه بلافاصله نیازمند جهاد انتخاب گیری در مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات هستیم، اظهار داشت: باید برای جمع کردن ایران قادر مطلق امتحان شده کنیم، به همین دلیل نیازمند انتخاب گیری های مهم هستیم. در راه رفع زودتر {خواهد بود}. به همین دلیل تردیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیرها نباید در انتخاب گیری های جسورانه تسلیم جبهه انقلاب شود.


به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف بلافاصله (یکشنبه، ۲۷ فروردین) در نشست صمیمی نمایندگان مجلس همراه خود رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیئت مقامات، گفت: رئیس معظم انقلاب در روزهای جدیدترین ایده ها مهمی را در بعد اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی دقیق کرده اند. امتیازات مهم بهبود». یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند هشدارهایی کدام ممکن است می توان در انواع حاضران {در این} مونتاژ گنجاند اینجا است کدام ممکن است قابل دستیابی است در روز قیامت اجتناب کرده اند ما بپرسند کدام ممکن است چه کاری انجام نداده اند، به همین دلیل هر دوم غفلت ما را می توان همراه خود عظمت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین هر دو معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت افراد.هر دو به ثمره انقلاب اسلامی لطمه بزند.


رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نباید جایگزین ها را اجتناب کرده اند کف دست داد از تکرار شدنی نیست. ما {در این} ملت سالی ۱۱۹ میلیارد دلار درآمد داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی {به دلیل} تحریم ها سعی می کردیم سالی ۱۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشیم، بلافاصله فهمیدیم همراه خود ۱۱۹ میلیارد دلار چه کار قادر خواهیم بود بکنیم کدام ممکن است نشد. اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است این اتفاقات تکرار نمی شود.


وی افزود: در مقامات قبلی منتظر منصفانه فاصله مذاکرات، احیای برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای آن بودیم. وقتی اجتناب کرده اند برجام خارج شدیم، امتیازات مختلفی را همراه خود برجام مرتبط کردیم، حتی آب آشامیدنی.» در آن نقطه باید عبرت بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ملت را با بیرون ملاحظه به نتیجه آن پیگیری کنیم، علاوه بر این پیگیری مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تحریم ها کدام ممکن است دغدغه ماست.


رئیس مجلس قوه مقننه بازگشت به شد: این موضوعات در مذاکرات با توجه به نرخ پول خارجی هر دو خودرو کوچکترین بحثی را تحمیل کرده است، به همین دلیل برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخلفات قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی کدام ممکن است اقتصاد ما را مشروط کرده است، باید اجتناب کرده اند تکرار آن جلوگیری کنیم. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما جایی برای خطا نداریم. کل جبهه انقلاب کدام ممکن است در مقام وظیفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات است محکوم به موفقیت است، به همین دلیل مجلس، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه اجتناب کرده اند یکدیگر کنار نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما متحد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد اجتناب کرده اند ما این پیش بینی را دارند.


قالیباف اظهار داشت: باید برای جمع کردن ایران قادر مطلق امتحان شده کنیم، به همین دلیل خواستن به انتخاب ها مهم داریم، به معنای واقعی کلمه هستند مشکلات ما روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع ها خاص است. مسائل جانبی نیز قابل دستیابی است. در واقع {در این} زمینه مزایایی نیز ممکن است داشته باشد، در چنین شرایطی تأخیر در انتخاب گیری موجب تردید تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید موجب تنظیم انتخاب زودتر تبدیل می شود، به همین دلیل تأخیر، تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم نباید جبهه انقلاب را در انتخاب گیری های جسورانه تحمل تأثیر قرار دهد.


وی افزود: فهرست بلندبالایی اجتناب کرده اند مشکل ها موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی {به سمت} هم افزایی حرکت کنیم.


رئیس مجلس شورای اسلامی بازگشت به شد: بلافاصله برای رفتن اجتناب کرده اند مشکلات نیازمند جهاد انتخاب گیری در مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات هستیم در هر مورد دیگر مشمول تذکر مدیریت خواهیم شد. جهاد تصمیمی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند مراجعه به، کار کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بر ایده نتیجه گیری همراه خود قاطعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعیت کار را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر تهدیدات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاسوسی رسانه ای نباشد. باید خالصانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق عرف های الهی آغاز کنیم.


کلیباف خاطرنشان کرد: جایگزین ها ۲ گونه است جایگزین های پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های با بیرون ریسک، در کارهای انقلابی اساساً مبتنی بر عقلانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات دینی باید جایگزین های پرمخاطره را انواع کنیم از ممکن است تنظیمات بزرگی را جستجو در داشته باشد.


رئیس قوه مقننه اظهار داشت: جهاد رمز تغییر جایگزین های مخاطره آمیز به تحولات غول پیکر در ملت است. ما در مجلس روی حیله و تزویر کار کرده ایم به همان اندازه این گام مهم را درک کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ملاحظه به اختلافات انتخاب بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رویکردی روشن حرکت کنیم. اختلاف سلیقه خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعواهایی کدام ممکن است چیز خوب در مورد افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین در آن لحاظ نشود ناخوشایند {خواهد بود}.


انتهای پیام/