بلینکن: آمریکا شاهد افزایش نقض حقوق بشر در هند استما دائماً همراه خود شرکای هندی شخصی بر روی این قطعا ارزش آن را دارد‌های مشترک (حقوق بشر) کار می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا، تحولات درگیر‌کننده‌ای در برخی اجتناب کرده اند تحولات جدیدترین در هند، اجتناب کرده اند جمله افزایش نقض حقوق بشر توسط برخی افسران دولتی هند موجود است. پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانیان.” ذکر شد.. داریم مورد توجه قرار گرفت می کنیم.