بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام جهانی تأثیر می گذارد قطر را افزایش می‌دهد


گاز و جام جهانی نفوذ قطر را افزایش می‌دهد

فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی کدام ممکن است بیشتر و بیشتر حیاتی می‌شود، قابل انجام است اشتراکات به سختی داشته باشند، با این حال مخلوط کردن آنها باعث می‌شود قطر تأثیر قابل توجهی در صحنه جهانی داشته باشد.


به گزارش ایلنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند بلومبرگ، فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی کدام ممکن است بیشتر و بیشتر حیاتی می‌شود، قابل انجام است اشتراکات به سختی داشته باشند، با این حال مخلوط کردن آنها باعث می‌شود قطر تأثیر قابل توجهی در صحنه جهانی داشته باشد.


 در حالی کدام ممکن است جام جهانی معنی قطر برای به انگشت انتقال جایگاه در سراسر جهان را نماد می‌دهد، جایگاه این ملت شناخته شده به عنوان تامین کننده بنزین می خواست، نوید تغییر این شبه جزیره کودک نوپا به حداقل یک بازیگر ضروری است کدام ممکن است همه وقت آرزوی آن را داشته است.


افزایش قیمت نفت {به دلیل} درگیری در اوکراین، مکان کشورهای تولیدکننده نفت خلیج فارس مشابه با عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت را آسانسور کرده است. با این حال اعتبارات پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژئوپلیتیکی حاضر شده به قطر، پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین، آن را به اولین دریافت کرد تغییر می‌تنبل.


چندین مقام ارشد اتحادیه اروپا در هفته‌های جدیدترین به دوحه گذشت‌اند، همگی همراه خود عالی پیام روشن؛ ما در اسرع وقت به بنزین خواهید کرد خواستن داریم، از آلمان اجتناب کرده اند نمایندگی‌ها درخواست شده است {است تا} مذاکرات درمورد به در دسترس بودن را تحریک کردن کنند. این فوریت در هفته قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند برداشتن صادرات روسیه به لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلغارستان حادتر شد.


بر مقدمه محاسبات بلومبرگ، پیش بینی می‌رود صادرات نشاط قطر در سال جاری برای اولین بار اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۴ به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. این به دوحه اجازه می‌دهد به همان اندازه ثروت بیشتری را در بازارهای سهام جهانی خرج تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها پوشش خارجی شخصی را عمدتاً اجتناب کرده اند طریق صندوق دارایی ۴۵۰ میلیارد دلاری شخصی دنبال تنبل.


در همین جاری، مقامات قطر پیش بینی دارد اجتناب کرده اند برگزاری جام جهانی ۲۰ میلیارد دلار درآمد مالی به انگشت آورد. این باعث می‌شود قطر را غنی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد آن را افزایش دهد.


اروپا برای اجرای تعهد ۳۰ میلیارد دلاری قطر برای افزایش ۶۰ درصدی صادرات شخصی به همان اندازه سال ۲۰۲۷، اجتناب کرده اند طریق LNG شتاب دارد.


در گذشته اجتناب کرده اند آغاز درگیری اوکراین، برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران تردید داشتند کدام ممکن است ورزش کافی برای توجیه قالب بهبود صادرات بنزین قطر وجود داشته باشد. کارن یانگ، محقق ارشد موسسه خاورمیانه در واشنگتن می‌گوید: «این می تواند یک جایگزین a فوق العاده است. قطر یکی اجتناب کرده اند صادرکنندگان بنزین {خواهد بود}، بازاری کدام ممکن است احتمالاً در سال‌های بلند مدت فوق العاده محکم {خواهد بود}».


انتهای پیام/