بیانیه سوگند خورده شهدای حرم رضوی مشمول تحویل داد زمان نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچگاه اجتناب کرده اند یادها نمی‌رود


شهادت شهدای حرم رضوی مشمول گذشت زمان نشده و هیچگاه از یادها نمی‌رود

رئیس‌جمهور همراه خود توصیه اجتناب کرده اند جایگاه والای شهدای حرم مطهر رضوی تاکید کرد: بیانیه سوگند خورده شهدای حرم مطهر رضوی مشمول تحویل داد زمان نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچگاه اجتناب کرده اند یادها نمی‌رود.


به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی درست در این لحظه جمعه همراه خود توصیه اجتناب کرده اند جایگاه والای شهدای حرم مطهر رضوی، بر استمرار راه شهیدان اصلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی آنها در خدمت به محرومان استان خراسان رضوی تاکید کرد.


وی در دیدار خانوار شهیدان اصلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی کدام ممکن است در حرم مطهر رضوی به بیانیه سوگند خورده رسیدند، ضمن اظهار خرسندی اجتناب کرده اند این دیدار در روز قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: شهدای ما همه گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ راه هستند منتها نوع بیانیه سوگند خورده آن‌ها منحصر به فرد است.


رئیس‌جمهور شکسته نشده داد: نحوه بیانیه سوگند خورده شهیدان اصلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی به گونه‌ای بود کدام ممکن است خیلی‌ها به فعلی این شهدا غبطه خوردند. آنان در مکانی مقدس، زمانی مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود زبان روزه به بیانیه سوگند خورده رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت داشتند کدام ممکن است به این تعیین کنید شهید شدند.


رئیسی ضمن آرزوی بهزیستی برای حجت‌الاسلام پاکدامن کدام ممکن است {در این} حادثه جانباز شده است، تصریح کرد: بیانیه سوگند خورده شهیدان اصلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی هیچ وقت اجتناب کرده اند یادها نمی‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن بیانیه سوگند خورده‌هایی است کدام ممکن است مشمول تحویل داد زمان نمی‌شود.


وی همراه خود خاص اینکه شقاوت قاتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حد اجتناب کرده اند حقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کینه او نسبت به تشیع، امام رضا (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیت موضوع مهمی است، خاطرنشان کرد: جریان تکفیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید داعش پایین این اتفاق بودند. علاوه بر این بیانیه سوگند خورده، منصفانه مظلومیت عمیقی {در این} رخداد موجود است کدام ممکن است در گذشته تاریخی به هیچ عنوان فراموش نخواهد شد.


رئیس‌جمهور همراه خود ردیابی به لزوم محبوبیت جایگاه شهدای این حادثه ابراز داشت: درست در این لحظه شهیدان دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلانی شناخته شده به عنوان تصویر خدمت به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه جهادی راه اندازی شد شدند. تغییر شدن چنین چهره‌هایی به تصویر، در تأثیر بازاریابی نیست، اما علاوه بر این این شهدا همراه خود ملاحظه به نوع ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده‌شان تغییر به تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمونه شده‌اند.


رئیسی همراه خود تاکید بر نیاز راه اندازی شد شخصیت شهیدان دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلانی به افراد خاص کرد: شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد این شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیره مسکن ‌آنها نیاز دارند دائمی نگه دارد به همان اندازه معلوم شود چگونه انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش پیدا کردند.


وی به جایگاه رفیع خانوار این شهدا بخصوص همسران آن‌ها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به شد: شهیدان دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلانی هم خودشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم خانوار‌شان در امتحان الهی نمره قبولی اکتسابی کردند. پاداش قبولی آنها این بود کدام ممکن است به همان اندازه آن دوم‌ای کدام ممکن است کارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنجر دشمن به مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجودشان اصابت کرد، در خندق دین‌مداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایت‌مداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداخواهی قرار داشتند.


رئیس‌جمهور همراه خود تاکید بر اینکه محله ما نیازمند چنین نمادهایی است، عنوان کرد: آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان مسئولین در قبال این شهدا اینجا است کدام ممکن است به همان اندازه چه میزان بتوانند پاسدار حرمت خون مطهر شهدا باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده این مسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه نورانی حرکت کنند.


رئیسی همراه خود ردیابی به ورزش‌های جهادی در مسجد سیدی مشهد کدام ممکن است همراه خود محوریت امتحان شده‌های شهید اصلانی انجام می‌شد، اظهار داشت: مسجد سیدی باید پایگاه حرکت‌های جهادی باقی نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم خدمت‌رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی این شهیدان دنبال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین استان نیز {در این} زمینه کمک کنند. همراه خود وارد شدن این شهدا نباید خلائی در خدمت‌رسانی به مناطق محیط‌نشین مشهد بافت شود، اما علاوه بر این باید بیش اجتناب کرده اند پیش {در این} زمینه پرانرژی بود.


وی افزود: به تعبیر رئیس معظم انقلاب همانگونه کدام ممکن است شهید سلیمانی تاثیر بیشتری اجتناب کرده اند سردار سلیمانی دارد، این شهدا نیز بیش اجتناب کرده اند قبلی تاثیرگذار خواهند بود.


رئیس‌جمهور ورزش خیرین را یکی اجتناب کرده اند جلوه‌های از ما کردن مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: مقامات به خیرین برای خدمت‌رسانی اصولاً به افراد {کمک خواهد کرد}.


انتهای پیام/