بیش از ۱۴ هزار هکتار از باغات انگور خراسان شمالی سمپاشی شد.


بیش از 14 هزار هکتار از باغات انگور خراسان شمالی سمپاشی شد.

رئیس اداره حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: مبارزه شیمیایی با ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات انگور استان انجام شد.


به گزارش ایلنا، محمدرضایی گفت: سطح تاکستان خراسان شمالی ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار است و در دو فاز به ویژه در منطقه بادرانلوی بجنورد برای کنترل آفات داخلی انگور سمپاشی می شود.

رضایی می گوید: این بیماری یک فعالیت اقلیمی است و شرایط آب و هوایی باعث سرریز آن می شود، بنابراین کشاورزان باید قبل از مرحله گلدهی یک بار سمپاشی کنند. به کشاورزان توصیه نمی شود پس از گلدهی سمپاشی کنند.

وی گفت: تاکستان های مناطق گرمسیری مانند گرمخ، جاجرم، اسفراین و مانه و سملقان به دلیل شرایط جوی نیازی به سمپاشی ندارند.

رئیس حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر روی روستای بادرانلو تمرکز داریم زیرا شرایط جوی برای شیوع بیماری انگور خانگی بیشتر است.

وی گفت: ما همچنان یک بیماری لکه سفید پنهان روی تاک داریم و اگر شرایط آب و هوایی مناسب باشد، خطر بیماری و آسیب وجود دارد.

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: بر اساس داده های دستگاه های پیش بینی نصب شده در تاکستان های بجنورد شرایط دما و رطوبت شیوع داخلی انگور بیماری های حشرات در حال تامین است.

رضایی گفت: بجنورد از سه سال پیش اقدام به نصب دستگاه هشدار داخلی با لبه سفید سفید مخصوص انگور خراسان شمالی و اندازه گیری تمامی اطلاعات دما و رطوبت می کند و همچنین کارشناسان در حال بازدید از پارک ها و برنامه ریزی برای انجام کلیه اطلاعات هستند. ” آژانس ملی حفظ نباتات آلاینده های گیاهی را در یک سیستم نظارتی جامع ثبت می کند.

مدیر حفظ نباتات سازمان کشاورزی در جهاد خراسان شمالی گفت: امکان کنترل آلودگی اولیه وجود دارد. این بیماری تحت تأثیر آب و هوا قرار می گیرد و با بارندگی هوا گسترش می یابد و به باغ های انگور آسیب می رساند.


انتهای پیام/