تاثیر ضعیف ویتامین‌ها بر مسائل روانی


تاثیر کمبود ویتامین‌ها بر اختلالات روانی

ضعیف ویتامین های غذایی موجب تحمیل مسائل روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف سیستم عصبی می شوند کدام ممکن است در این متن به راه اندازی شد ۸ مورد اجتناب کرده اند بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار قدرتمند آنها میپردازیم.


به گزارش ایلنا، ضعیف ویتامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مغذی حیاتی در هیکل ممکن است باعث تضعیف روحیه در اشخاص حقیقی شود. خواه یا نه می دانستید کدام ممکن است مالیخولیا، اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح روحیه از به طور منظم هر دو تولید دیگری مشکلات رفتاری {به دلیل} ضعیف این ویتامین های غذایی می باشد؟ تقریباً عالی پنجم اجتناب کرده اند کودکان در سیاره دچار این ضعیف ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در دنیا بافت اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مشکلات روانشناختی را دارند.


جاری {در این} نیمه ۸ مورد اجتناب کرده اند بهتر از ویتامین های هیکل را ارائه می دهیم راه اندازی شد می کنیم کدام ممکن است ضعیف آن ها باعث اختلالاتی در روحیه اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتلا به مشکلات روانی همچون مالیخولیا ، استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خواهد بود.


کمبود ویتامین


ضعیف ویتامین های غذایییی کدام ممکن است روح تان را دچار آسیب می تنبل


۱. ویتامین D


ضعیف ویتامین D ممکن است به دلیل برای کم قرار تکل کشف نشده آفتاب خورشید در کل تعدادی از ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از سال باشد. اگرچه بالقوه است افرادی در مناطق آفتابی مسکن کنند با این حال دوباره ضعیف ویتامین D داشته باشند.


این اشخاص حقیقی معمولاً تا حد زیادی زمان ها را {در خانه} سپری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر بدنشان کشف نشده آفتاب خورشید قرار خواهد گرفت. تقویت می کند ویتامین D تنها راه برای جلوگیری اجتناب کرده اند ضعیف آن نیست. ویتامین D عملکرد اساسی برای انجام های مهم در هیکل دارد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آن ها فریب دادن فسفر در جریان خون می باشد.


این ماده برای سلامت افکار نیز فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است ترمیم سلول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین طور انبساط احساس ذهن را ساده تر تنبل. اجتناب کرده اند طرفی سلول های مغزی را مفید تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است ها {کمک می کند} کدام ممکن است قابلیت روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه بالاتری داشته باشند.


ضعیف ویتامین D ممکن است همراه خود مسائل تاثیرگذار فصل مرتبط باشد هر دو این کدام ممکن است ناراحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا را برای شخص به وجود بیاورد کدام ممکن است معمولاً در ماه های پاییز تا حد زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف ویتامین D علاوه بر این ممکن است باعث بیماری های اضطرابی از حداکثر شود.


عوارض کمبود ویتامین دی


ضعیف کدام ویتامین های غذایی باعث استرس میشود؟


۲. اسید چرب امگا ۳


تعادلی بین اسید چرب امگا ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید امگا ۶ ممکن است اصلاح روحیه را برای شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مشکلات روانشناختی به وجود بیاورد. خواه یا نه می دانستید کدام ممکن است ۶۰ سهم اجتناب کرده اند ذهن انسان را چربی تشکیل داده است؟ این دلیل است هیکل خواهید کرد {نمی تواند} اسید چرب حیاتی را بسازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغزتان نیز {نمی تواند} آن را بسوزاند.


اگر رژیم غذایی خواهید کرد ضعیف چربی همراه خود استاندارد بالا مثل امگا ۳ دارد، پس هیکل تان نیز سلول های عصبی باکیفیت زیرین می سازد.


اگر رژیم غذایی خواهید کرد چربی خوشایند دارد پس سلول های عصبی همراه خود استاندارد بالا می سازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است انجام ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت افکار را تضمین تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن جایی کدام ممکن است امگا ۳ ورزش سلول B را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث ساخت آنتی بادی ها تبدیل می شود، پس برای کاهش تحریک هیکل صحیح است.


آن ها می توانند انجام ذهن را بالا ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش بینانه را نیز افزایش دهند. ضعیف امگا ۳ علاوه بر این ممکن است باعث مالیخولیا، اختلال مراقبت نشده، مسائل شخصیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکیزوفرنی شود.


۳. ویتامین B


این ویتامین های غذایی وعده های غذایی را به گاز هیکل تغییر می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیکل {کمک می کند} کدام ممکن است نشاط شخصی را محافظت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی داشته باشد سلول های شکسته را ترمیم تنبل. آن ها عملکرد مهمی را در نیمه های مختلف برای بهزیستی ایفا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام امنیت هیکل، گوارش، سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب صحیح را تحمیل می کنند.


ویتامین های B عملکرد اساسی را برای سلامت افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف حافظه ایفا می کنند. ضعیف ویتامین B ممکن است در نتیجه مالیخولیا، اضطراب، فوبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مسائل عصبی شود.


تاثیر کمبود ویتامین بر اعصاب


تاثیر ضعیف ویتامین های غذایی بر اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان


۴. آمینو اسید ها


آمینو اسید ها زنجیره های پروتئینی را می سازند. کنار اجتناب کرده اند خدمت به آن ها به هیکل برای مونتاژ عضله برای سلامت انجام ذهن نیز صحیح هستند کدام ممکن است ضعیف آمینواسیدها ممکن است باعث مالیخولیا، نارسایی مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش کانون اصلی شود.


۵. زینک


زینک سلامت انجام ذهن را آسانسور می تنبل علاوه بر این ممکن است سیستم عصبی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبی را سرزنده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد مهمی را در پروسه تعادلی هورمون ها ایفا می تنبل. ضعیف زینک باعث مالیخولیا، اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل وعده های غذایی مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکیزوفرنی تبدیل می شود.


۶. آهن


توده ها بخش سلامت نمناک ردیابی کرده است کدام ممکن است ضعیف آهن یکی اجتناب کرده اند بهترین مشکلات خورده شدن ای اشخاص حقیقی در سیاره می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً در بین خانم ها نیز تا حد زیادی است، مخصوصا آنهایی کدام ممکن است پریودهای با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر دارند هر دو کودک شیر می دهند هر دو ورزشکار هستند هر دو رژیم غذایی آن ها فوق العاده سبک است.


اشخاص حقیقی گیاهخوار نیز همراه خود ضعیف آهن مواجه می شوند. آهن برای سلامت ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم عصبی حیاتی است کدام ممکن است ضعیف آن ممکن است باعث مالیخولیا، اضطراب، کاهش کانون اصلی، آلزایمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی مفرط شود.


کمبود ویتامین در مغز


۷. منیزیم


منیزیم عالی ماده معدنی قادر مطلق برای آرام سازی هیکل است کدام ممکن است ضعیف منیزیم باعث استرس، مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب تبدیل می شود. هیکل ما عالی جزء اساسی به تماس گرفتن منیزیم دارد کدام ممکن است ضعیف آن در افرادی است کدام ممکن است رژیم غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادل ندارند. اگر اشخاص حقیقی بیش اجتناب کرده اند حد اجتناب کرده اند وعده های غذایی های فرآوری شده، نمک، قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافئین استفاده کنند، همراه خود ضعیف منیزیم مواجه خواهند شد.


۸. سلنیوم


داروها معدنی برای سلامت امنیت فوق العاده حیاتی هستند. سلنیوم باعث سلامت سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام تیروئید، باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروسه های حیاتی تولید دیگری در هیکل تبدیل می شود.ضعیف سلنیوم ممکن است وضعیت های شخصی امنیت هیکل را تحمیل تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ممکن است باعث بیماری های شخصی امنیت، دیابت، بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی شود. تحقیق علاوه بر این آرم می دهد کدام ممکن است ضعیف سلنیوم همراه خود مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالات عقب کشیدن گفته می شود .


تأمین:بیتوته


انتهای پیام/