تاکید بر لزوم توافق تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه برای تامین ایمنی در جهان/ دعوت رئیسی اجتناب کرده اند امام علی رحمان برای بازدید به ایران


تاکید بر لزوم هماهنگی تهران و دوشنبه برای تامین امنیت در منطقه/ دعوت رئیسی از امام علی رحمان برای سفر به ایران

روسای جمهور ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان ضمن تبریک عید فطر بر لزوم توافق ۲ ملت برای تامین ایمنی در جهان تاکید کردند.


به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی در تصمیم تلفنی امام علی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان ضمن تبریک عید فطر به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت این ملت اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت مردمان تاجیکستان ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت مردمان ایران است.


وی همراه خود تاکید بر لزوم رشد توافق‌های امنیتی بین ۲ ملت تصدیق شد: ایران درگیر وضعیت امنیتی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی افغانستان است.


رئیس‌جمهور همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند روابط مالی رو به افزایش بین ۲ ملت اجتناب کرده اند رئیس‌جمهور تاجیکستان برای بازدید به ایران دعوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام این بازدید را در ارتقای مرحله تعاملات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌ای تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه کارآمد توضیح دادن کرد.


امام علی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان نیز {در این} اظهار داشت‌وگوی تلفنی نیز ضمن تشکر اجتناب کرده اند دعوت رئیس‌جمهور برای بازدید به تهران، فرارسیدن عیدفطر را به رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران تبریک اظهار داشت.


انتهای پیام/