تدوین سبد سیاستی نخبگان خبرگزاری ایلنا


تدوین بسته های سیاستی برای نخبگان

رئیس جمهور پس از انتقال مطالعات نخبگان کشور به مرکز تحقیقات راهبردی، جلسه ای در این خصوص با حضور رئیس مرکز تحقیقات راهبردی، وزیر علوم و وزرا برگزار کرد. معاون بهداشتی، علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس جهاد دانشگاهی.


به گزارش ایلنا، در این جلسه که بعدازظهر چهارشنبه ۲۱ مردادماه برگزار شد، لزوم اجرای سیاست های موثر برای جذب و بکارگیری نخبگان، لزوم اجرای راهکارهای لازم در حوزه نخبگان در سند تغییر دولت مردمی و ایجاد شور و نشاط در بین نخبگان مطرح شد. استادان و دانشجویان سراسر کشور، اصلاح ساختارهای موجود برای جذب نخبگان از مواردی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.


خیاطیان در پایان این نشست را به پایان رساند و گفت: این جلسه به منظور بررسی موضوع نخبگان بر اساس دستور رئیس جمهور برگزار شد و در نظر داریم در این سلسله جلسات نتیجه بحث ها را ارائه کنیم. رئیس جمهور محترم، بسته ای از سیاست ها را در بالاترین سطح تنظیم کنید.انتهای پیام/