تذکر رئیس سازمان بازرسی نسبت به بی توجهی تجهیزات در اجرای قانون هوای پاک


تذکر رئیس سازمان بازرسی نسبت به بی توجهی تجهیزات در اجرای قانون هوای پاک

سرپرست وزارت امور داخله و ارتباطات سازمان موظف شد به اتفاق معاون بازرسی تولید و محیط زیست، اجرای قانون هوای پاک را ظرف دو هفته بررسی کند. سازمان حفاظت


به گزارش ایلنا، ذبیح الله هدیان در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه «در مورد اجرای قانون هوای پاک» مشکل آلودگی هوا، خاک و آب سلامت انسان است، گفت: جان و سلامت مردم به هم مرتبط است و اینکه هزینه های زیادی برای دولت دارد اما آسیبی که به شهروندان وارد می کند توجهی نمی شود، به همین دلیل است که هیچ کس وارد این مشکل نمی شود.


وی با بیان اینکه همه ما می دانیم که آلودگی هوا برای سلامتی انسان بسیار مضر است و همه قربانی این آلودگی هستیم، هشدار داد: مسئولان مربوطه مرتبط با اجرای قانون هوای پاک شرعی باید پاسخگو باشند.


خسارات وارده به شهروندان در اثر کوتاهی مسئولان در انجام وظایف محوله از حقوق مردم است


رئیس سازمان امور داخلی و ارتباطات کشور ادامه داد: یک موضوع تکلیف است، بحث دیگر حقوق شهروندی است. او پاسخ داد تا شاید در این دنیا اعمال خود را توجیه کنیم، و این در ذات حق مردم است و باید در پیشگاه خدا باشد. اما ما در آن دنیا هیچ توجیهی نداریم.


قانون هوای پاک یکی از بهترین قوانین تاریخ است


هداییان با اشاره به اینکه قانون هوای پاک یکی از بهترین قوانین است، ادامه داد: این قانون نسبت به سایر قوانین مصوب، قانون جامع و جامعی است زیرا وظایف همه دستگاه ها را فهرست و تجویز کرده است، نه به صورت کلی. از طرفی پایش زیست محیطی مانع از نظارت تمامی سازمان های دارای تعهدات قانونی نمی شود، بلکه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر اصلی برای اجرای آن تعیین شده است.


با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست نظارت مستقیم بر اجرای قانون هوای پاک دارد، تصریح کرد: در این قانون آمده است که کارمند آموزش دیده سازمان حفاظت محیط زیست رسمی محسوب می شود. مأمورانی که از طرف اداره محیط زیست برای نظارت بر اجرای این قانون منصوب می شوند، ضابط و دارای اختیارات ضابط هستند و به عنوان ضابط نیازی به درخواست کمک از پلیس نیست. دستگیری، بازجویی، گزارش به مراجع قضایی و از همه مهمتر ضمانت اجرا در این محدوده گنجانده شده است.


رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خطاب به مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به این همه اختیارات، دلیل عدم اجرای تعهدات قانون «هوای پاک» چیست؟ گرفتی؟


ورود به عرصه اجرای قانون هوای پاک و عدم سازش دستگاه ها


وی خطاب به مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هیچ توجیهی در پیشگاه مردم و در پیشگاه خداوند وجود ندارد زیرا در برخی موارد به تعهدات خود عمل نکرده اید و به عنوان ناظر اجرای مقررات پاکیزگی موظف به رعایت هوا هستید. قانون و اجرای تعهدات سازمانها». صنعت باید در این مورد جدی باشد و این قانون را اجرا کند، هرکسی در صورت مخالفت با دستگاه به وظیفه خود عمل خواهد کرد. اما وقتی مسئولان می بینند مرجع ذی صلاح ناظر بر اجرای قانون بی تفاوت است، وامی را که باید برای اجرای این قانون مصرف شود در جای دیگری خرج می کنند و به تعهدات خود عمل نمی کنند.


ناظر در اجرای قانون هوای پاک جدی است، هدین افزود: این سازمان باید با سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی و بازنگری وظایف دستگاه های مجری قانون همکاری کند. چقدر از وظایف نهادها انجام شده و چقدر بیان شده است.


رئیس اداره کل بازرسی کل کشور به همراه معاونت تولید سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست به بازرسی حرفه ای کشور دستور داد تا انجام وظایف سازمان بازرسی حرفه ای کشور را در مدت ۲ مورد بررسی کنند. هفته ها دستگاه هایی با رعایت قانون هوای پاک که نتایج آن باید اعلام شود و در صورت جمع آوری معیوب بوده و باید وارد دستگاه قضایی شود.


فهرست سازمان هایی که در اجرای قانون هوای پاک کوتاهی کرده اند به رئیس جمهور و روسای محاکم تقدیم می شود.


وی تاکید کرد: لیست دستگاه هایی که در اجرای قانون هوای پاک کوتاهی می کنند را به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه اعلام می کنم و اگر دستگاهی به تعهدات خود عمل کند از آن تشکر می کنم.


سرپرست وزارت کشور تاکید کرد که چرا سازمان بودجه و بودجه برای اجرای قانون «هوای پاک» ردیف اعتبارات بودجه و محل هزینه و توزیع آن را مشخص نکرده است؟ حتی اگر از طریق این ممیزی‌ها مشخص شد که مسئولان قبلی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، این موضوع به آنها اطلاع داده می‌شود و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را به دستگاه‌ها پیشنهاد می‌کنند و برای اجرای این راهکارها زمان مشخصی تعیین می‌کنند.


وی تاکید کرد: اگر هر مسئولی بداند که اگر به وظیفه خود عمل نکند روزی پیش او می آید و به وظیفه خود عمل می کند.


معاون سازمان کنترل کل کشور همچنین در این مراسم با تاکید بر اینکه قانون هوای پاک یک قانون جامع و کامل است، تاکید شد: اینکه در این قانون به گیاهان، جانوران، اشیاء و … نیز اشاره شده است، بیانگر کامل بودن قانون مذکور است. .


احمد رحمانیان با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک را بر عهده دارد، اظهار کرد: این قانون از جنبه مجرمانه اجرای خوب این قانون را تضمین کرده است و تاکنون موردی نداشته است. آن ضمانت قهری استفاده می شود.


معاون عمرانی وزارت کشور با تاکید بر اینکه راه دیگری برای اجرای جدی قانون هوای پاک وجود ندارد، بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی تاکید کرد: دستگاه های بازرسی حرفه ای در اجرای این قانون با سازمان ها همکاری کنند. لذا اعلام آمادگی می شود.


و علی سلاجقه معاون رئیس جمهور رئیس نما همچنین با تاکید بر اینکه ۱۰ دستگاه در قانون هوای پاک وظایف مستقیم دارند، بر لزوم همکاری سازمان های بازرسی حرفه ای با سازمان محیط زیست و هماهنگی طرح ها و برنامه های خود با آلودگی هوا تاکید کرد. سیاست کاهش: وام اعطایی برای اجرای فعالیت هایی از قبیل اجرای قانونی هوای پاک، تقویت سازمان محیط زیست در بحث ساخت و ساز و تمرکز بخشی از مالیات هوای سبز در صندوق محیط زیست و … درخواست شد. از سازمان بازرسی حرفه ای کمک به سازمان محیط زیست به عنوان یک نهاد ناظر.


انتهای پیام/