تعزیر ۲.۱ میلیاردی در بازار برخلاف ضوابط در اردبیل


تعزیر ۲.۱ میلیاردی برای فروش برخلاف ضوابط در اردبیل

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اجتناب کرده اند محکومیت ۲.۱ میلیارد ریالی در بازار جو برخلاف ضوابط قانونی خبر داد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت گروه تعزیرات حکومتی، علی رحیمی آذر ذکر شد: همراه خود گزارش مأموران نیروی انتظامی با اشاره به اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط مقدار ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ کیلوگرم جو دامی وارداتی، پرونده‌ای {در این} خصوص تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قید فوریت در تعزیرات حکومتی مورد معامله با قرار گرفت.


وی تصریح کرد: بخش معامله با کننده همراه خود ملاحظه به مدارک فعلی در پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به‌عدم حاضر مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلف را جدا از ضبط کالا به صنوبر ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.


انتهای پیام/