تعیین حداقل مستمری بازنشستگان از سوی دولت تخلف از قانون است


تعیین حداقل مستمری بازنشستگان از سوی دولت تخلف از قانون است

رئیس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس شورای اسلامی، مصوبات دو دولت مبنی بر «تعیین حداقل مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «تعیین تسهیلات مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» را اعلام کرد. ” متناقض هستند. قانون


به گزارش ایلنا، متن نامه محمدبکر کلیباف رئیس شورای اسلامی شهر به حجت الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به شرح زیر است.


حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رئیسی


رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران


سلام؛


برگردیم به رونوشت نامه تصویب دو حکم هیأت محترم وزیران مورخ ۸/۰۳/۱۴۰۱ به شماره ۴۲۳۲۹/T 59825 AХ با موضوع «تعیین حداقل مبلغ». رسیدگی به «کمک هزینه مسکن کارکنان» شماره ۴۲۲۹۴/ت ۵۹۷۰۳ مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ مورخ ۱۸/۳/۱۳۰۱ «مستمری مقرر در سال ۱۴۰۱، مستمری معلولان، از دست دادن نان آوران» به موجب اعلامیه نظر بدوی کمیته، مستند به ابتدای اصلاحیه، یک ماده و تبصره (۴) قانون نحوه رعایت قانون «بررسی مجوزهای صادره از شورای دولت و انطباق با قوانین» است. (۱۳۸) اصول و اصلاحات بعدی قانون اساسی جمهوری ایران» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن تصمیم خاصی برای اتخاذ اقدامات لازم در مهلت قانونی مقرر داشته و به اطلاع اینجانب خواهد رسید. در مورد نتایج بدیهی است آن قسمت از مصوبه مورد اعتراض پس از انقضای مدت یک هفته قانونی باطل می شود.


۱- طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴، «سازمان موظف است مبلغ مستمری کل، مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان کل را برای مدت تعیین شده حداکثر یک بار در سال پرداخت کند. با تصویب هیأت وزیران نباید با توجه به افزایش هزینه های زندگی افزایش یابد» متن مصوبه شماره ۴۲۳۲۹/T 59825 مورخ ۸/۰۳/۱۴۰۱ عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده مغایر است. قانون.


۲- با توجه به بازنگری (۲) قانون طبقه‌بندی مشاغل و کمک هزینه مسکن کارگران مصوب ۱۳۷۰: «کمک هزینه مسکن کارگران پیش‌بینی شده در قانون برای هر سال کار به تصویب وزیران می‌رسد که به تصویب شورای عالی کار می‌رسد. و هیئت مدیره» ۰۳ «متن اصلی مصوبه ۴۲۲۹۴/T59703 مورخ ۱۸/۱۴۰۱ به دلیل عدم احراز شرایط مندرج در ماده مغایر قانون است».


رونوشت:


– رئیس دفتر مقام معظم رهبری لطفا اطلاع رسانی کنید


– رئیس محترم دادگستری جهت اطلاع از اصل یکصد و هفتاد (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.


– معاونان کنترل اطلاعات و امور حقوقی شورای اسلامی


– معاون حقوقی رئیس جمهور


– معاون رئیس جمهور در امور مجلس


– لطفا از روسای ادارات برجسته برنامه و بودجه کشور اطلاعات بگیرید


– لطفا از وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی اطلاعات بگیرید


– روسای محترم کمیسیون های ۱۵ گانه اطلاع رسانی شورای اسلامی


– ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی برای اجرای ماده ۱۴ آیین نامه داخلی شورای اسلامی در خصوص کسب اطلاعات.


– ریاست محترم دادگاه ثبت احوال کشور لطفا اطلاع رسانی کنید


– ریاست محترم وزارت امور داخله و ارتباطات اطلاع رسانی فرمایید


– ریاست محترم دیوان عدالت اداری، رئیس شورای اسلامی، در خصوص یکی از مواد قانون اصلاح اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی و اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، – مصوب ۱۳۸۶ ۰۱/۰۱/۲۰۱۸ – اطلاعات


– به موجب ماده ۱ قانون مدنی مدیرکل روزنامه رسمی و تبصره ذیل آن در روزنامه رسمی منتشر شود.


– بررسی نحوه اجرای مصوبات دولت، بررسی نحوه اجرای قوانین، کسب اطلاعات، انجام بازرسی و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ۴ الحاقیه قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی. جمهوری اسلامی ایران


62323926


62323927


انتهای پیام/