تفهیم اتهام کذب محض است/ حق پیگیری قضایی اجتناب کرده اند سوی نامبرده‌شدگان باقی است


تفهیم اتهام کذب محض است/ حق پیگیری قضایی از سوی نامبرده‌شدگان باقی است

سخنگوی مقامات دوازدهم تفهیم اتهام متنوع اجتناب کرده اند افسران مقامات در گذشته را تکذیب کرد.


به گزارش ایلنا،  علی ربیعی، سخنگوی مقامات دوازدهم همراه خود تکذیب خبر تفهیم اسحاق جهانگیری معاون اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند وزرای مقامات قبلی، نوشت:


تصور می‌شد همراه خود انتخابات ۱۴۰۰،  در راستای تحمیل فضایی آرام برای ورزش مقامات مستقر، اوقات فراغت در فضای ملت اجتناب کرده اند سوی جریان سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروههایی کدام ممکن است به تماس گرفتن اصولگرایی ورزش می‌کنند دنبال شود. ولی گویی عده‌ای ادامه دارد بنا بر عالی رفتار نهادینه شده هر دو برای پرت کردن ایده ها کلی همراه خود شگرد فرافکنی، توسعه مذموم تخریب بی‌ایده را شکسته نشده می‌دهند. گویی حیات سیاسی اینان، تکیه کن به  فضای تخریب‌زا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب‌زی است.


اخیرا، در روزهای ماه مبارک رمضان، خبری دروغ اجتناب کرده اند عالی تفهیم اتهام  به رئیس‌جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون اول گرفته به همان اندازه تعدادی از وزیر با توجه به “پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی”، اجتناب کرده اند منبر قوه مقننه!! آشکار شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تخلیه، دستمایه بحث در متنوع اجتناب کرده اند رسانه‌های فارسی زبان خارج اجتناب کرده اند ملت نیز قرار گرفت.


در همین جا قصد پرداختن به علل را انتخاب کنید و انتخاب کنید  آثار سیاسی اکثریت اینها اظهارنظرها را ندارم. با این حال {در این}‌میان، ۲ نکته حائز اهمیت است:


نخست؛ اظهارنظر اجتناب کرده اند قول قوه قضائیه توسط عالی قوه تولید دیگری، عالی بدعت است.


دوم اینکه خبر ادعا شده، موضوعی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایده نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرواقعی می‌باشد‌.


ساعتی پیش همراه خود آقای “جهانگیری” صحبت کردم. ایشان همراه خود سوال کردن، انصافاً اظهار بی‌اطلاعی اجتناب کرده اند هرنوع پرونده‌ قضایی {در این} خصوص نمود به همان اندازه چه برسد به تفهیم اتهام.


همراه خود تعدادی از نفر تولید دیگری اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مطرح شده در خبر هم، صحبت کردم. موضوع تفهیم اتهام در “سالن دادگاه تخلفات اجرایی کارگران مقامات” را انصافاً تکذیب نمودند‌.


هرچند حق پیگیری قضایی اجتناب کرده اند سوی نامبرده‌شدگان باقی است با این حال چه خوشایند است قوه احترام قضائیه نیز اقدام به روشنگری نماید.


فارغ اجتناب کرده اند بحث فوق،  در خصوص پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی نیز کدام ممکن است شناخته شده به عنوان عالی اتهام، پیرامون آن داستان‌سرایی‌هایی صورت گرفته، صحیح است این مدعیان پاسخ دهند کدام ممکن است چرا ،نمی‌توانند انتخاب‌گیری نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپ را به پایین مقامات جدید پرتاب کرده‌اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند قضا آثار همین اظهارنظرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات غیرکارشناسی را این روزهامی‌توان بر سفره افراد دید.


انتهای پیام/