تقاضای مقامات برای ۷۰۰ میلیارد دلار در مزارع بادی سیاه / بی‌احتیاطی قدرت‌های تجدیدپذیر را سخت کرد


تقاضای دولت برای 700 میلیارد دلار در مزارع بادی سیاه / بی‌احتیاطی انرژی‌های تجدیدپذیر را دشوار کرد

مدیرعامل نمایندگی آرین مهبد اظهار داشت: عدم صنوبر مطالبات یکی اجتناب کرده اند مهمترین دغدغه های ماست. تاکنون حدود ۱۵ سهم اجتناب کرده اند ۷۰۰ میلیارد دلار مطالبات ما وصول شده است. این تاخیر در صنوبر باعث خاموشی {در تابستان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کندی بهبود نیروگاه تبدیل می شود.


به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، استاندار قزوین به در کنار روسای تجهیزات های مختلف اجرایی اجتناب کرده اند تعدادی از سرمایه گذاری در طارم سفله اجتناب کرده اند جمله نیروگاه بادی سیاهپوش بازدید کرد.


{در این} بازدید مشکلات مختلف نیروگاهی کدام ممکن است توسط نمایندگی آرین مهبد شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند بهترین تولیدکنندگان انرژی الکتریکی ملت انجام شده است مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


سید احمد دراز گیسو {در این} بازدید همراه خود تاکید بر اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه نیروگاه های تجدیدپذیر اظهار داشت: امروزه شاهد بهبود نیروگاه های بادی، آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ولتایی روی زمین هستیم با این حال متاسفانه در ملت ما سهم قدرت های تجدیدپذیر به سختی به حداقل یک سهم می رسد.


مدیرعامل نمایندگی آرین مهاباد شکسته نشده داد: یکی اجتناب کرده اند مشکلات در این زمان ملت ما اینجا است کدام ممکن است آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروگاه ها آب زیادی بلعیدن می کنند، با این حال بلعیدن آب نیروگاه های تجدیدپذیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لطف استفاده از اجتناب کرده اند این نیروگاه. ، ۴۰۰۰۰ متر تاس. سالانه در بلعیدن آب صرفه جویی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر ۴۱ نفر مشغول به کار هستند.


وی اظهار داشت: در جاری حاضر قابلیت نامی این نیروگاه ۶۱ مگاوات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت سرمایه گذاری عمرانی روی آن انجام شده است. علاوه بر این ۱۲ سطح بهبود ایجاد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود احتساب هفت سرمایه گذاری عمرانی، کمیت ساخت انرژی الکتریکی به ۱۶۰ مگاوات می رسد. مگاوات”.


این پاسخگو برای شکسته نشده داد: سازماندهی ژنراتور در ۱۲ ساعت یکی اجتناب کرده اند مشخصه های منحصر به شخص این سرمایه گذاری است کدام ممکن است حتی عالی رکورد جهانی نیز به شمار {می رود}. علاوه بر این کل سرمایه گذاری در ۱۸ ماه به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین ها در ۸۰ روز نصب شدند.


دراز گیسو گفت: بی تدبیری ها باعث شد نیروگاه ها دچار ضرر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تعدادی از مرخصی شوند.


وی خاص کرد: در راستای پاسخگویی اجتماعی در مناطقی کدام ممکن است نیروگاه داریم پارک قدرت برای اطلاعات آموزان تحمیل شده است.


دراز گیسو اظهار داشت: وجود مشاور در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب تعدادی از دکل ابعاد گیری باد باعث تسریع در بهبود نیروگاه ها تبدیل می شود، از خریداران می توانند اجتناب کرده اند داده های این دکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند دوربین های درمورد به قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حضور نیروگاه ها استفاده کنند. گمرکات تخصصی استان این هم فوق العاده حیاتی است.


سپس اجتناب کرده اند پارک قدرت بازدید به حرکت به اینجا رسید.


راه‌های رفع ضرر به‌ویژه نیازمندی‌های نیروگاه اجتناب کرده اند جمله اخذ رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرداخت بدهی‌های بانکی همراه خود الزامات دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کسب مستقیم قدرت توسط بلعیدن‌کننده به جای آن کسب تضمینی اجتناب کرده اند سوی مقامات اندیشه در مورد شد.


استاندار قزوین بر لزوم تحمیل بسته الحاقی نیروگاه های بادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازی در ساخت قدرت در کل سال تاکید کرد.


انتهای پیام/