تقاضا مقتدی صدر اجتناب کرده اند وزارت خارجه عراق برای احضار فرستاده سوئد


درخواست مقتدی صدر از وزارت خارجه عراق برای احضار سفیر سوئد

رئیس گروه صدر عراق اجتناب کرده اند وزارت امور خارجه خواست فرستاده سوئد را در اتصال همراه خود جنایت سوزاندن قرآن احضار تنبل.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند سومریه نیوز، مقتدی صدر، رئیس جناح صدر در عراق اجتناب کرده اند وزارت خارجه سوئد خواست به همان اندازه همراه خود مشاور سوئد برای تجزیه و تحلیل کسب اطلاعات در مورد منقل زدن قرآن تصمیم بگیرد.


الصدر در توئیتی نوشت: در ماه قرآن، قرآن در یکی اجتناب کرده اند کشورهای اتحادیه اروپا همراه خود انواع زیادی مسلمان سوزانده تبدیل می شود. “چرا مسلمانان احساسات دارند؟”


وی افزود: «وزارت خارجه عراق باید اجتناب کرده اند مشاور سوئد بخواهد به همان اندازه واقعیت این جنایت تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتنه را کدام ممکن است همراه خود هدف تفرقه افکنی مذاهب دوست ندارم نیاز خردمندان است، روشن تنبل».انتهای پیام/