توزیع بیش از ۳۰۰ پزشک متخصص در سراسر کشور


توزیع بیش از 300 پزشک متخصص در سراسر کشور


به گزارش ایلنا، سعید چنگی آشتیانی گفت: برنامه انتشار شاخه های علوم پزشکی در تاریخ ۲۴ و ۴ آبان ماه ۱۴۰۱ در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.


رئیس مرکز کادر آموزشی وزارت بهداشت گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در ماه های گذشته، آمار تعداد فوق تخصص ها و نیاز به جذب دریافت شد. از دانشگاه های علوم پزشکی کشور و پس از تجزیه و تحلیل و بررسی، کمیته تخصیص اختیارات را بر اساس نیازهای ضروری دانشگاه مذکور تقسیم کرد.


بر اساس اعلام وزارت بهداشت، وی گفت: امسال قبولی در آزمون گواهینامه و دانشنامه مبنای توزیع افراد قرار گرفت.انتهای پیام/